Spannmålskvalitet och säkerhet

Livsmedelsverkets spannmålslaboratorium undersöker kvalitet och säkerhet hos spannmål. Vi främjar användningen av inhemska spannmål och konkurrenskraften genom att såväl producera information om spannmål som laboratorie- och utbildningstjänster.

Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023 14.2.2024

Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023 24.11.2023

Livsmedelsverkets kvalitets- och säkerhetsuppföljning av spannmålsskörden uppdateras information 3.11.2023

Provförfrågningar för kvalitetsuppföljning av spannmålskvalitet 2023 har skickats 28.7.2023

Viljaseula 2022 - Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 5.3.2023

 

 

Informationen om spannmålens kvalitet uppdateras varje natt i Livsmedelsverkets webbplats   informationstjänsten för forskning och tillsyn (öppen information). I Öppen information publicerades en uppdatering med mer täckande information än tidigare för bl.a. de små kärnornas och DON-mögeltoxinresultatens del med olika bestämningsmetoder. Provbesök sidorna under Öppen information för mera information.

Kvalitets- och säkerhetsuppföljningen är en sampelundersökning, där en begäran om provtagning i juli sändes till cirka 1500 odlare som i ansökan om stöd angett åkerskiften för spannmål, bondböna, ärter eller oljeväxter. I samplet är hela Finland och gårdar av olika storlek representerade.

informationstjänsten för forskning och tillsyn

Viljaseula - Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2022

imagevrzo8.png

Livsmedelsverket har sänt en begäran om sädesprover till 1200 odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal och mögeltoxiner.

Resultaten för spannmålens kvalitet publiceras också på Livsmedelsverkets webbplats i analysportalen Öppen information. Information om spannmålskvalitet finns tillgänglig efter sädeslag, region och spannmålssort. Till analysportalen (på finska)

 

Kontaktpersoner

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024