Provförfrågningar för kvalitetsuppföljning av spannmålskvalitet 2022 har skickats

15. augusti 2022

Livsmedelsverket har sänt en begäran om sädesprover till 1500 odlare för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Dessa gårdar utvaldes till kvalitetsuppföljningen genom ett samplingsförfarande.Vi hoppas att odlarna sänder prover så snart som möjligt efter att skördebearbeten har kommit i gång.

För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal och mögeltoxiner.