Använd sund utsädespotatis

Livsmedelsverket uppmanar husbehovsodlare att använda officiellt granskad dvs. certifierad utsädespotatis för att förhindra att farliga växtskadegörare sprids. Certifierad utsädespotatis har förpackats i en sluten förpackning försedd med ett garantibevis.

Certifierad utsädespotatis säljs bland annat i trädgårdsbutiker, fröaffärer och lantbruksbutiker. Evira utövar tillsyn över marknadsföringen av utsädespotatis tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Certifierad utsädespotatis försedd med ett garantibevis

I detaljhandeln är certifierad utsädespotatis alltid förpackad i slutna förpackningar. Det är förbjudet att portionera ut utsädespotatis från en öppen saluförpackning. Varje förpackning med certifierad utsädespotatis är försedd med ett garantibevis, av vilket den information som krävs om utsädespotatispartiet framgår. Detta garantibevis garanterar att partiet är officiellt granskat dvs. certifierat utsäde. Certifierad utsädespotatis uppfyller de kvalitetskrav som ställs i lagstiftningen.

En god skörd av sunt och sortrent utsäde

Certifierad utsädespotatis är sortren och fri från farliga växtskadegörare. Sortren innebär att hela det sålda partiet består av en och samma angivna sort. Då kan man välja potatis som har önskade sortegenskaper, såsom en fastare eller mjöligare sort allt enligt användningsändamålet. Certifierad utsädespotatis är undersökt med tanke på farliga växtsjukdomar och skadegörare och sådana förekommer således inte i saluhållen utsädesvara. Genom att använda certifierad utsädespotatis säkerställer man också att den egna trädgårdstäppan inte kontamineras med sådana skadegörare.

Förpackningen och marknadsföringen av utsädespotatis reglerad

Endast certifierad utsädespotatis får marknadsföras som utsäde. Matpotatis får inte saluhållas som utsädespotatis. Förpackning av utsädespotatis är dessutom tillståndspliktig verksamhet. Utsädesförpackaren skall ansöka om tillstånd för sin verksamhet från Evira. Evira utöver tillsyn över marknadsföringen av utsäde tillsamman med närings-, trafik- och miljöcentralerna. De som marknadsför och saluhåller utsädespotatis uppmanas också se till att endast certifierad utsädespotatis hålls till salu i vårhandeln med utsädespotatis.

Mer information på vår webbplats

 

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2023