Coloradoskalbagge

Coloradoskalbaggen (Leptinotarsa decemlineata) är en av de värsta skadegörarna på potatis. Dess larver äter effektivt potatisens blad och stjälkar. I Finland är coloradoskalbaggen en karantänskadegörare och förekommer inte permanent i landet. Förekomster som upptäcks utrotas.

Anvisningar om vad du bör göra om hittar coloradoskalbaggar eller misstänker att du har gjort det

Kontrollera om kännetecknen hos den insekt du hittade stämmer överens med coloradoskalbaggens. Kolla även längre ner vilka arter som kan likna coloradoskalbaggen.

Coloradoskalbaggens larver (bilden nedan) förekommer ofta i grupper på potatisbladen. Coloradoskalbaggens larv har tre par ben och den rör på sig och äter potatisens blad oavbrutet. Coloradoskalbaggen larv är orange och den har två rader svarta prickar på bägge sida. 

Koloradotoukkia.jpg

Den vuxna coloradoskalbaggen (bilden nedan) är ungefär en centimeter lång och gul- och svartrandig. Huvudet är orange med svarta prickar.

Koloradoaikuinen.jpg

Anmäl din misstanke om att du har hittat coloradoskalbaggar till Livsmedelverket med anmälan om karantänskadegörare eller med e-post (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). Bifoga en bild på skalbaggen du har hittat i din anmälan. Ta vara på skalbaggen, helst levande i en glasburk. Du kan anmäla din observation till numret 040 801 4407. Ifall samtalet kopplas vidare till en svarare eller till Livsmedelsverkets växel, lämna ett meddelande, så ringer vi tillbaka snarast möjligast.

Läs mera (på finska): Jag tror att jag har hittat Coloradoskalbaggar – vad ska jag göra?

Dessa arter kan likna coloradoskalbaggen

Nyckelpiga

Leppäpirkon kotelo.jpg

Nyckelpigans puppstadium (bilden ovan) liknar till färg och form coloradoskalbaggens larvstadium. Puppstadiets färg varierar mycket beroende på arten. Med tanke på identifiering är det av betydelse att nyckelpigans puppstadium inte alls rör på sig. Pupporna är "fastklistrade" på bladet och de förekommer enskilt på bladen av vilken som helst växt. Nyckelpigorna och deras larver äter bladlöss, så de är nyttiga för växterna. Eventuella ätmärken på bladen kan vara orskade av bland annat skinnbaggar. Lägg märke till att det på coloradoskalbaggens larvs rygg inte finns motsvarande svarta punkter som nyckelpigans puppa oftast har.

Strimlus

Pyjamalude Atro Virtanen pieni.jpgBild: Atro Virtanen

Strimlusen är en skinnbaggsart som är stor som tumnageln och randig. för rändernas skull kan den möjligen förväxlas med coloradoskalbaggen. Strimlusens ränder är är dock röda och svarta när coloradoskalbaggens är gula och svarta och den har ett orange huvud. Strimlusens huvud har samma färg som övriga kroppen. På magen har den svarta fläckar. Strimlusen är en nykomling i Finland. Den kan påträffas på åkerrenar och ängar. Både vuxna strimlöss och deras nymfer suger näring från växter, speciellt från flockblomstriga så som hundloka. Nymferna är skinbaggarnas ungdomsstadier och som liknar de vuxna, men hos strimlusen är brunsvarta till färgen. De har otydliga ränder endast mitt på ryggen. 

Läs mera