Handel av foder på den inre marknaden och import

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren registrera sig hos Livsmedelsverket i enlighet med foderhygienförordningen. Foderföretagaren ska också bekanta sig med de övriga krav för verksamheten som ingår i foderlagstiftningen (handel på den inre marknaden och import - minneslista för foderföretagare).

Foder av animaliskt ursprung samt hö och halm som importeras från länder utanför EU kräver veterinärgränskontrollen. Foder av animaliskt ursprung måste föras till Finland via en gränsövergångsplats där en veterinärgränskontrollstation finns (Helsingfors flygplats, Helsingfors-Vuosaari hamn). Import av foder av animaliskt ursprung har sina egna krav (se länk "Import av foder av animaliskt ursprung" i den högra spalten).

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2021