Djur och animaliska produkter från länder utanför EU

Vänligen se sidan "aktuellt"

Djur och animaliska produkter kräver veterinär gränskontroll. Det är importören som säkerställer att djur och animaliska produkter som importeras från länder utanför EU uppfyller importkraven.

Kraven är olika för varje produkt och djurart och presenteras i skilda avsnitt på våra sidor.

Importören för in sändningen via ett gränsövergångsställe som har en veterinär gränskontrollstation. Den veterinära gränskontrollen är avgiftsbelagd.

lista över veterinär gränskontrollstationer i Finland

Se också 

Livsmedelsverkets gränsveterinär utför en veterinär gränskontroll av djur och animaliska produkter som ska importeras. Gränsveterinären kontrollerar att sändningen uppfyller kraven för import till EU. Gränsveterinären antingen godkänner eller underkänner sändningen. Efter att gränsveterinären har godkänt en sändning för import är den godkänd på marknaden inom hela EU. En avvisad sändning sänds tillbaka till avgångslandet, avlivas (djur) eller förstörs (produkter) under Tullens överinseende.

Gränsveterinären arbetar på en veterinär gränskontrollstation, som i Finland är:

Helsingfors hamns veterinära gränskontrollstation

 • Endast förpackade livsmedel och andra animaliska produkter

Kungseksvägen 2, 00430 Helsingfors
Öppet: måndag till fredag kl. 08:00–15:45
tfn 040 146 7551
e-post: rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Helsingfors-Vanda flygplats veterinära gränskontrollstation

 • Förpackade livsmedel och andra animaliska produkter samt smådjur

Besöksadress: Turbinvägen 4, Vanda
Öppet: måndag till fredag kl. 08:00–15:45 (om inspektioner överenskommes i förväg)
tfn 050 337 1893
e-post: lentoasema@ruokavirasto.fi

Gränsveterinären kan endast inspektera sändningen om den har lossats före kl. 15:00. Veterinär gränskontroll är inte möjlig på helger!

Vaalimaa veterinära gränskontrollstation

 • Förpackade livsmedel och andra animaliska produkter samt djur

Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa
Öppet: måndagar, torsdagar och fredagar kl. 09:00–14:45 (om inspektioner överenskommes i förväg)
tfn 040 489 3362
e-post: vaalimaa@ruokavirasto.fi


Fredrikshamns hamns veterinära gränskontrollstation

Tillsvidare ingen verksamhet. Vid behov kontakta rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sändningar som importeras via gränskontrollen

Importören ska importera sändningen via en veterinär gränskontrollstation. Före importen:

  1. Kontrollera villkoren för import av sändningen
  2. Ta reda på eventuella skyddsbeslut
  3. Gör en förhandsanmälan i TRACES (Trade Control and Expert System) till den veterinära gränskontrollstationen
   • gör förhandsanmälan ska senast föregående arbetsdag
   • avtala om tidpunkten för kontrollen med gränsveterinären per e-post, separat för Helsingfors-Vanda flygplats och för Vaalimaa. En gränsveterinär finns inte på plats hela tiden.

Gränsveterinären kontrollerar följande

 1. Genomgång av dokumentation och identifiering
  1. Gränsveterinären kontrollerar att sändningen och dokumentationen hör samman.
  2. Gränsveterinären kontrollerar djurens kondition.  
  3. Gränsveterinären gör en sensorisk bedömning av livsmedlen och produkterna om importsändningens ursprung och kvalitet så kräver.
  4. Gränsveterinären kan ta stickprover för myndighetskontrollens laboratorieundersökningar eller av någon annan orsak.
 1. Gränsveterinären fattar beslutet i systemet TRACES.
 2. Gränsveterinären arkiverar det ursprungliga hälsointyget för gränskontrollstationen och utfärdar ett CHED-dokument (Common Health Entry Document, dvs. en gemensam hälsöhandling vid införsel) som är ett intyg på att sändningen är godkänd för import till EU. Gränsveterinären antecknar avgiften för sändningen i CHED-dokumentet.
 3. Visa upp CHED-dokumentet i tullen och betala avgifterna.
 4. Sändningen frisläpps av tullen.

Om sändningen inte uppfyller kraven på godkännande i EU, avvisar gränsveterinären sändningen.

Tullen frisläpper inte en avvisad sändning.
Importören ska antingen

 • sända tillbaka
 • förstöra/avliva

den avvisade sändningen på sin egen bekostnad under Tullens överinseende.

När du importerar djur och animaliska produkter från länder utanför EU kan du också studera Europeiska kommissionens sidor

Import av djur från länder utanför EU (in English on European Commission webpages)

Förflyttningar av egna sällskapsdjur från länder utanför EU (in English on European Commission webpages)

Införsel av produkter av animaliskt ursprung för personligt bruk (in English on European Commission webpages)

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2023