Aktuellt

Sällskapsdjur som reser till Finland med flyktingar från Ukraina

Återgång till normala inresevillkor från 1 juli 2023

På begäran av EU-kommissionen upphör undantagen i inresevillkoren den 30 juni 2023 för sällskapshundar, -katter och -illrar som reser med personer på flykt undan i Ukraina. Från och med den 1 juli 2023 måste därför hundar, katter och illrar anländer till Finland från Ukraina uppfylla de normala inresevillkor som definieras av lagstiftningen. Husdjur som inte uppfyller inträdeskraven kan returneras till ursprungslandet eller avlivas på ägarens bekostnad.

Sällskapsdjur som reser från Ukraina med sin ägare omfattas av följande villkor:

  • djuret är märkt med ett mikrochip innan rabiesvaccinationen
  • djuret har en giltig vaccination mot rabies, som gavs tidigast vid 12 veckors ålder
  • minst 30 dagar efter vaccination har ett blodprov tagits för rabiesantikroppstestning och testet har utförts i ett EU-godkänt laboratorium
  • resultatet av rabiesantikroppstestet är minst 0,5 IE/ml eller mer
  • djuret har väntat i ursprungslandet i minst 3 månader efter testdatumet innan det anländer till EU
  • hunden (Obs! gäller endast hundar) har fått medicin mot echinococcos under överinseende av veterinär 1–5 dagar innan den passerar finska gränsen
  • djuret har vaccinationshandlingarna i original och resultatet av antikroppstestet samt ett hälsointyg utfärdat av veterinärmyndigheten i ursprungslandet för överföring till EU-området (non-commercial movement) vid gränspassering
  • samma ägare får ha max 5 husdjur


Mer detaljerad information om att flytta husdjur finns på Livsmedelsverkets sökmotor (på finska): https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/matkustus/lemmikkien-maahantulo/

och på svenska: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/djur/hundar-katter-och-illrar/import-utan-kommersiellt-syfte-fran-lander-utanfor-eu/ 

och på Europeiska kommissionens webbplats: https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/eu-legislation/non-commercial-movement-non-eu-countries_en

Om ägaren inte reser med djuret ska den som ansvarar för importen se till att införselvillkoren är uppfyllda. https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/djur/hundar-katter-och-illrar/Import_hundar_katter_och_illrar/ 

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2023