Aktuellt

Sällskapsdjur som anländer till Finland från Ukraina tillsammans med flyktingar

Sällskapsdjur som anländer till Finland från Ukraina tillsammans med sin ägare eller tillsammans med sin ägare från Ryssland av tvingande skäl kan komma in i Finland utan en ansökan gjord i förväg eller ett tillstånd. Detta undantag gäller inte ryska och belarusiska medborgare.

Anmäl dig omedelbart till Tullen på gränsen. Tilläggsinformation under gränsövergången kan du få även från Migrationsverket, Polisen eller Gränsbevakningsväsendet.

Ifall din hund inte fått medicinering mot dvärgbandmasken Echinococcus multilocularis före ankomsten till Finland får du en tablett mot dvärgbandmask av Finska Tullen. Ge tabletten åt din hund under Tullens kontroll. Samla hundens avföring i 24 timmar efter medicineringen och sortera som blandavfall.

Kontakta den lokala veterinären inom 3 dygn efter din ankomst till Finland. Om din hund, katt eller iller inte har microchip och/eller djuret saknar rabiesvaccinering märker veterinären djuret med microchip och vaccinerar djuret mot rabies. Veterinären tar också ett blodprov för bestämning av antikroppar mot rabies. Åtgärderna hos veterinären är avgiftsfria för ukrainska ägare.

Du ska hålla ditt sällskapsdjur isolerat från andra djur och människor i 90 dygn efter vaccineringen. Isoleringstiden är 90 dygn även om djuret vaccinerats före ankomsten till Finland. Minimera alla kontakter med andra djur och människor. Du kan rasta ditt sällskapsdjur i koppel under isoleringstiden.

Djuret kan isoleras i privat logi eller i en förläggning som godkänner djur. Livsmedelsverket kan vid behov förlänga isoleringstiden.

Anvisningar gällande isolering av hundar, katter och illrar efter ankomsten till Finland

OBS! Djur som inte reser med sin ägare ska uppfylla importkraven: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/import-fran-lander-utanfor-eu/djur-och-animaliska-produkter/djur/hundar-katter-och-illrar/Import_hundar_katter_och_illrar/

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2022