Foder och aktörer inom fodersektorn

Med foder avses produkter som är avsedda för utfodring av produktionsdjur, sällskapsdjur eller vilda djur, exempelvis foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser eller förblandningar. Också bifraktioner som uppkommer i samband med livsmedelsproduktionen och som används som djurföda är foder. Till exempel spannmål, hö, malet kött, tuggben, C-vitamin, ensileringsmedel samt industriellt hel- och kompletteringsfoder avsedd för utfordring av djur är foder.

Foderföretagare utgörs i regel av alla delaktiga i foderkedjan, från primärproduktionen till de olika mellanhänderna inom handeln. Företagare är t.ex. tillverkare av tillsatser och förblandningar, foderfabriker, anläggningar som tillverkar pälsdjursfoder och mat för sällskapsdjur, fraktblandare, de anläggningar inom livsmedelsbranschen som levererar biprodukter som foder, transportföretag och lageranläggningar, importörer, distributörer, förmedlare samt parti- och detaljhandlare med undantag av återförsäljning av foder för sällskapsdjur.

Livsmedelsverket foderkvaliteten genom att övervaka, kontrollera och analysera foder som importerats eller tillverkats i hemlandet samt alla foder som finns på marknaden. Därutöver övervakar Livsmedelsverket foderföretagarna genom kontrollbesök.

Syftet med övervakningen av foderkedjan är att se till att alla foder är säkra och lämpade för sitt användningsändamål och att de uppfyller kraven i lagstiftningen. Övervakningen genomförs enligt en tillsynsplan som uppgörs årligen.

Aktuellt om foder

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022