Information om distansförsäljning till konsumenter

Kort minneslista när du köper på nätet

Det går enkelt och snabbt att handla online. Men du vill säkert ändå att den produkt du köper ska vara säker för dig själv och din omgivning. Om du köper livsmedel, foder, frön, gödselmedel, växter eller husdjur i en näthandel och säljaren inte är känd eller bekant för dig, bör du lära dig att vara uppmärksam.

Ägna uppmärksamhet åt följande före köpet:

I vilket land är företaget beläget?

 • Finskspråkiga webbplatser innebär inte att det företag som säljer produkterna finns i Finland!
 • Även om webbplatsens terminalidentifieringskod är .fi, garanterar detta inte att företaget finns i Finland. Information om vem som har registrerat ett .fi-domännamn får du från Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Tänk efter två gånger innan du beställer om näthandeln finns utanför EU. Det finns inga garantier för produkternas säkerhet eller kvalitet.
 • För närvarande är det mycket svårt för myndigheterna att hjälpa om företaget ligger utanför EU.
 • Om företaget finns i ett annat EU-medlemsland kan tillsynsmyndigheterna ingripa i försäljning som bryter mot bestämmelserna genom att be myndigheterna i det andra EU-landet om inspektionshjälp.

Vem håller du på att köpa av?

 • Är säljaren ett företag, en sammanslutning eller en enskild person?
 • Om du inte är säker på vem du håller på att köpa av, låt bli!

Vad är företagets adress och telefonnummer?

 • Om företaget inte anger företagets exakta gatuadress och telefonnummer som du kan kontakta eller bara ger sin postboxadress, köp inte!
 • Var också misstänksam om den adress som företaget anger i näthandeln ligger på samma adress som en annan välkänd organisation! Till exempel i Helsingfors universitets administrationsbyggnad!
 • Företaget ska lämna mycket omfattande information om sig självt och sina produkter.
 • Om uppgifterna inte har lämnats kan företagets tillförlitlighet ifrågasättas.

Vilken respons har andra köpare gett?

 • Försök hitta information om andra köpares erfarenheter av produkten eller säljaren.
 • Har responsen från andra köpare i regel varit positiv?
 • Men kom dock ihåg att även representanter för företaget kan försöka delta i dessa diskussioner och berömma sina produkter!

Finns det många skrivfel eller befängda ord i informationen på nätet?

 • Detta kan vara ett tecken på att sidorna är maskinöversatta.
 • Affärsverksamheten är då inte professionell och det lönar sig att tänka över köpet noggrant!

Är det säkert att köpa med kreditkort på webbplatsen?

 • Kontrollera noga vid betalningen att anslutningen är krypterad. Anslutningen är krypterad om betalningssidans webbadress börjar med "https" istället för "http".
 • Se till att din dator är skyddad.

Är priserna på de produkter som säljs otroligt låga?

 • Om priserna på produkterna är betydligt lägre än i andra nätbutiker kan detta vara för bra för att vara sant!
 • Billigt ger inte bra!

 

Efter köp:

Uppfyllde produkterna inte förväntningarna?

 • De flesta av de produkter som köps online har 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att du kan ångra ditt köp utan särskilda skäl (Ångerrätt vid näthandel)
 • Om du vill reklamera en produkt ska du följa konsumentrådgivningens anvisningar (Konsumentrådgivning)
 • Om du misstänker att kvaliteten på ett livsmedel du beställt är dålig, att det inte är säkert eller att informationen om det inte är korrekt, ska du anmäla detta till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten i ditt område (Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter)
 • Om du misstänker att en växt eller en växtprodukt som du beställt (t.ex. ett prydnadsföremål av trä som beställts från utlandet) innehåller karantänskadegörare, meddela Livsmedelsverket (Gör en anmälan om en karantänskadegörare)
 • Om du misstänker marknadsföring av utsäde som strider mot lagen om handel med utsäde, meddela Livsmedelsverket (Anmäl om olaglig marknadsföring) om dina iakttagelser
 • Gör anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären i ditt område, om säljarens deklaration är misstänkt eller om det djur du köpt inte motsvarar de uppgifter som säljaren lämnat eller om djuret insjuknar kort efter köpet.

 

Mer information om distansförsäljning till konsumenter finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Tips om hur man tryggt köper livsmedel på webben

Beställning av frön på webben

Beställning av växter på webben

Checklista för köp av ett sällskapsdjur på webben

 

Mer information om distansförsäljning till konsumenter finns på andra myndigheters webbplatser:

Information från Konsumenteuropa om nätköp

Konsument- och konkurrensverkets information om näthandelns särdrag

Tullens information till den som beställer på nätet

Information om konsumenträttigheter som produceras av Europeiska unionen (EN)

Europeiska unionens information om vilka rättigheter du har som konsument om det uppstår problem med dina köp

Beställning av läkemedel på nätet (på finska)  

KKV campus - Konsumentskyddskurser (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024