Checklista för köp av ett sällskapsdjur på webben

Köp aldrig ett sällskapsdjur direkt via webben utan att först se det.

Då du köper via webben bör du fästa uppmärksamhet vid åtminstone följande saker:

1. Visas säljarens hela namn och kontaktuppgifter i säljannonsen?
2. Innehåller säljannonsen skrivfel, ovanliga uttryck eller underliga ord? Det kan vara ett tecken på att sidorna översatts med hjälp av en översättningsmaskin.
3. Sök information om andra köpares erfarenheter av säljaren i fråga. Pröva att utöver namnet söka med säljarens kontaktuppgifter såsom e-postadressen.
4. Försäkra dig om säljarens identitet innan du fattar ditt köpbeslut. Om du inte är säker på vem du tänker köpa från, LÅT BLI!
5. Har säljaren bråttom att sälja sällskapsdjuret? Förhåll dig alltid misstänksamt till brådskande köp. Kräv att få se djuret minst två gånger i hemförhållanden under en längre tidsperiod (till exempel under den påföljande månaden) innan du fattar ditt köpbeslut.
6. Vad berättar säljaren om sällskapsdjurets ursprung? Är djuret fött i Finland eller infört från utlandet?
7. Om säljaren berättar att sällskapsdjuret är fött i Finland, har det då besökt en veterinär för hälsokontroll eller vaccinationer? Finns det några papper på dessa besök?
8. Om du tänker köpa en hundvalp, har du sett modern till valpen? Stämmer moderns ras och kännetecken överens med valpen som är till salu? Ser modern välmående ut? Var är de andra valparna ur samma kull?
9. Hur erläggs köpesumman? Kräv att få betala in summan på ett bankkonto, betala aldrig kontant.

Hur är det om ett sällskapsdjur som saluhålls på webben har införts från EU:s område

1. Kan säljaren uppvisa ett EU-pass för sällskapsdjur?
2. Stämmer uppgifterna i EU-passet för sällskapsdjur överens med uppgifterna (åldern, namnet, mikrochipnumret, passets utfärdandedatum) om sällskapsdjuret som saluhålls på webben?
3. Kolla i passet för sällskapsdjur om djuret vaccinerats mot rabies före införseln och när detta skett. Hur är det med läkemedelsbehandlingen mot dvärgbandmask?
4. Kan säljaren uppvisa ett TRACES-hälsointyg?

Hur är det om ett sällskapsdjur som saluhålls på webben har importerats från ett land utanför EU?

1. Har sällskapsdjuret importerats till Finland via en veterinär gränskontroll? Kan säljaren uppvisa ett CHED-dokument (Common Health Entry Document) över detta?
2. Vid import från vissa tredjeländer (såsom Ukraina) krävs ett intyg över antikroppar mot rabies. Glöm inte att det på grund av importkraven överhuvudtaget inte är möjligt att lagligt införa och sälja ett sällskapsdjur/en hund som ännu inte fyllt 7 månader från dessa länder. Du kan kolla upp importkraven skilt för enskilda ursprungsländer genom att använda en sökmotor (på finska).
3. Ta en närmare titt på importkraven för sällskapsdjur som införs från tredjeländer här eller pröva sökmotorn (på finska)

Varningssignaler

1. Säljannonsen innehåller skrivfel, ovanliga uttryck eller inexakta uppgifter om säljaren.
2. En person som uppger sig vara yrkesmässig uppfödare saknar helt egna webbsidor och valpen saluhålls inte via rasföreningens sidor.
3. Säljaren har bråttom att sälja sällskapsdjuret.
4. Säljaren säljer ett sällskapsdjur som hör till en sällsynt eller populär ras utan väntetider eller köande.
5. Sällskapsdjuret säljs till ett betydligt billigare pris än normalt.
6. Köpesumman betalas kontant. Säljaren kan inte uppvisa något bankkontonummer på vilket summan kunde betalas in.
7. Det utarbetas inget skriftligt köpebrev.

Lämna en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären inom ditt område, om säljarens annons är suspekt eller om djuret du köpt inte stämmer överens med uppgifterna som säljaren gett eller om djuret insjuknar snart efter köpet.

 

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2021