Import av hundar, katter och illrar från länder utanför EU

Hundar, katter och illrar

Se också sidan Aktuellt

Förflyttning av sällskapsdjur betyder att djuret reser med ägaren och att det inte överlåts vidare i EU

Sådana situationer är t.ex.

 • flyttning till EU från ett land utanför EU med ett djur
 • turism
 • anskaffning av ett nytt sällskapsdjur från utanför EU 
  • om du reser med ditt eget sällskapsdjur gå till sidan FÖRFLYTTNING

Import av djur betyder situationer då djuret inte reser med ägaren.

Sådana situationer är t.ex. då 

 • Ett djur reser ensamt
 • Djuren är avsedda att överlåtas eller bli föremål för försäljning i EU
 • Antalet individer per djurart är fler än 5 djur
 • Tidsskillnaden mellan djuret och ägarens resa är mer än 5 dagar
  • Om du inte reser med djuret, gå till sidan IMPORT

 

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2021