Sällskaps- och hobbydjur

Aktuellt:

 • 15. mars 2022

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

  Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med…

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig
 • 2. september 2020

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation

  Enligt en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Livsmedelsverket vill man med hjälp av övervakningskriterier gallra bort…

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation
 • 2. december 2022

  Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet

  Den ärendehanteringstjänst som Livsmedelsverket upprätthåller för hundinnehavare öppnas vid årsskiftet. Avsikten är att alla hundar i Finland, oavsett ras, ska anmälas till myndighetens hundregister.…

  Registreringstjänsten för hundar öppnas vid årsskiftet
 • 23. december 2022

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

  Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Avsikten var att e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar…

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs
Sidan har senast uppdaterats 2.9.2020