Sällskaps- och hobbydjur

Aktuellt:

 • 25. augusti 2023

  Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti

  Från och med den 29 augusti kan företag och föreningar anmäla sina hundar till Livsmedelsverkets hundregister med hjälp av FO-numret. Den utvidgade ärendehanteringen i hundregistret omfattar bland…

  Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti
 • 2. september 2020

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation

  Enligt en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Livsmedelsverket vill man med hjälp av övervakningskriterier gallra bort…

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation
 • 15. mars 2022

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

  Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med…

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig
 • 30. juni 2023

  Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?

  Kom ihåg, att ägaren är ansvarig för identifiering och registrering av sina djur samt för djurens hälsa och välbefinnande hela djurets livslängd. De krav som lagstiftning ställer på djurhållning bör…

  Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?
 • 8. maj 2023

  Hundregistret öppnas för privatkunder

  Livsmedelsverkets hundregister öppnades för privatkunder den 8 maj. Privatpersoner, som registrerar en hund på sin personbeteckning, kan nu anmäla sin hund till registret. I hundregistret ska i…

  Hundregistret öppnas för privatkunder
Sidan har senast uppdaterats 2.9.2020