Sällskaps- och hobbydjur

Aktuellt:

 • 2. september 2020

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation

  Enligt en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Livsmedelsverket vill man med hjälp av övervakningskriterier gallra bort…

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation
 • 15. mars 2022

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

  Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med…

  Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig
 • 8. maj 2023

  Hundregistret öppnas för privatkunder

  Livsmedelsverkets hundregister öppnades för privatkunder den 8 maj. Privatpersoner, som registrerar en hund på sin personbeteckning, kan nu anmäla sin hund till registret. I hundregistret ska i…

  Hundregistret öppnas för privatkunder
 • 23. december 2022

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs

  Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs av orsaker som beror på applikationsutvecklaren. Avsikten var att e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar…

  Öppnandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs
 • 16. mars 2023

  Hundregistret öppnas i maj

  Livsmedelsverkets hundregister tas i bruk stegvis. Den första delen av hundregistret öppnas den 8 maj. När registret har öppnats kan privatpersoner anmäla sin hund till registret. För förenings- och…

  Hundregistret öppnas i maj
Sidan har senast uppdaterats 2.9.2020