Hundregistrets ärendehantering för FO-nummer öppnas i slutet av augusti

25. augusti 2023

Från och med den 29 augusti kan företag och föreningar anmäla sina hundar till Livsmedelsverkets hundregister med hjälp av FO-numret. Den utvidgade ärendehanteringen i hundregistret omfattar bland annat föreningar som håller hundar samt hundar som hör till företagsverksamhet. I fortsättningen kan alla som äger hundar anmäla sin hund till hundregistret och göra nödvändiga anmälningar, såsom byte av ägare.

När hundarna byter ägare kan alla parter göra sina egna anmälningar till registret. Det rekommenderas inte att man skaffar en hund som inte har anmälts till myndighetens register före bytet av ägare.

På grund av ibruktagandet av den nya tjänsten är hundregistrets elektroniska tjänst ur bruk 29.8 kl. 7.50–12.00. Under denna tid är hundregistrets elektroniska tjänst inte tillgänglig.

För privatpersoner har hundregistret varit i bruk sedan maj och redan 58 180 hundar har samlats i registret. Ivrigast har andra raser än de som finns upptagna i rasorganisationernas rasförteckningar (över 11060 hundar) anmälts till registret, de näst största grupperna är labradorer och lapphundar. Sammanlagt finns det redan representanter för 328 olika hundraser i registret. 86 procent av hundarna i registret är födda i Finland.

Ärendehantering på basis av uppgifter i Suomi.fi-fullmaktsregistret, till exempel uträttande av ärenden för en annan persons räkning, tas i bruk i hundregistret senare på hösten.

Identifieringsmärkning och registrering för att förbättra hundarnas välbefinnande

Jord- och skogsbruksministeriet beslutade 2021 att alla hundar som bor i Finland i fortsättningen ska identifieringsmärkas och registreras. I många andra EU-länder finns redan en sådan bestämmelse och man har fört diskussioner om ett krav som gäller hela EU.

Obligatorisk identifieringsmärkning och registrering är ytterligare ett sätt att förbättra hundarnas välbefinnande. På detta sätt försöker man synliggöra till exempel de aktörer som säljer betydande mängder antingen importerade hundar eller hundar uppfödda i Finland. Det är mycket viktigt att man vid anskaffningen av hunden försäkrar sig om att hunden har anmälts till registret. Om så inte är fallet bör hundköparna fundera på om det finns något i säljarens verksamhet som man vill dölja.

Hundregistret utvecklas hela tiden och öppnandet av registreringen är ett första steg mot att samla in myndighetsinformation som beaktar alla hundar. Även den kommande lagen om djurens välbefinnande medför bestämmelser om försäljning av hundar och import av hundar i försäljningssyfte. Dessutom blir veterinärerna skyldiga att anmäla fel och sjukdomar som de diagnostiserat hos hundar och som begränsar användningen av djuret för avel. Dessa anmälningar görs i framtiden till Livsmedelsverkets hundregister.

Mer information:

Specialsakkunnig Terhi Jääskeläinen, tfn 029 520 4357
Specialsakkunnig Kirsi Vehkakoski, tfn 029 520 4204
E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Hundregistrets responskanal hittar du här

Gå till hundregistret

Kundtjänst:

Hundregistrets kundtjänst, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, tfn 020 690 500

Läs mer:

Hundregistret
JSM:s förordning om märkning och registrering av hundar (68/2022)