Hundregister väntar en anhopning av anmälningarna till slutet av året

11. oktober 2023

De hundar som bor i Finland ska anmälas till Livsmedelsverkets hundregister före utgången av detta år. Hittills har endast cirka tio procent av alla hundar anmälts till registret. Överlägset största delen av de hundar som hittills anmälts till registret är flerrasiga. Uppgifter om flerrasiga hundar har inte tidigare samlats i något register.

Det har kommit in registreringar i jämn takt under sommaren och hösten till Livsmedelsverkets hundregister som öppnades i maj. Den största rusningen väntas infalla i slutet av året. Hittills har cirka 80 000 hundar anmälts till myndighetens register, dvs. endast cirka tio procent av alla de uppskattningsvis 800 000 hundar som bor i Finland.

"Alla känner inte nödvändigtvis till skyldigheten att anmäla äldre hundar före årets slut. Valpar ska anmälas till registret senast vid tre månaders ålder. Vi hoppas att ingen längre skaffar en valp som inte har anmälts till myndighetsregistret", konstaterar Terhi Jääskeläinen, specialsakkunnig vid Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering.

Den som skaffar hund bör försäkra sig om att säljaren har anmält valpen till registret. Man kan be säljaren om ett intyg till exempel som en skärmdump. Det är också möjligt att fråga om ett visst mikrochip har anmälts till registret eller inte av kundtjänsten för hundregistret.

För första gången är alla hundar i samma register

Livsmedelsverkets hundregister samlar in mer omfattande uppgifter om hundar i Finland än tidigare, eftersom även flerrasiga hundar anmäls till registret. Det finns många flerrasiga hundar i Finland och de utgör överlägset flest av de registrerade (19 procent). Näst flest anmälda hundraser eller rasvarianter är labradorretriever, finsk lapphund, jackrusselterrier, golden retriever och dvärgpudel.

Registret avslöjar också skillnaderna mellan de populäraste hundraserna i landskapen: till exempel i Lappland, Kajanaland och Norra Karelen är i synnerhet jakthundar populära, medan de populäraste hundraserna och rasvarianterna i de stora städerna Helsingfors, Tammerfors och Åbo är små hundar av samma typ som jackrusselterrier, chihuahua och coton de tuléar

Även om man redan samlar in många slags uppgifter om rashundar i till exempel avelsorganisationernas register behövs ett uppdaterat och omfattande myndighetsregister bland annat som stöd för tillsynen.

"Vi får många förfrågningar om varför till exempel Kennelklubbens eller något annat privat registers uppgifter inte kan överföras till myndighetsregistret. Myndigheten kan dock inte ensidigt ta i bruk uppgifter som lämnats till en privat aktör för olika ändamål.  Vi utreder om det finns en lösning för att samtidigt anmäla uppgifter om hundar till myndighetsregistret och andra instansers system", säger Jääskeläinen.

Mer information om Livsmedelsverkets hundregister och de uppgifter som samlats in i det:

Terhi Jääskeläinen
Specialsakkunnig
Enheten för djurens välfärd och identifiering
Livsmedelsverket
+358 40 489 3350
terhi.jaaskelainen@ruokavirasto.fi

År 2021 utfärdade jord- och skogsbruksministeriet en förordning om att alla hundar som bor i Finland i fortsättningen ska identifieras och registreras. Myndighetsregistret för hundar som inrättats för att verkställa lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022) har varit i bruk sedan den 8 maj 2023. I många andra EU-länder finns det redan en sådan lagstiftning. I Finland har det inte tidigare funnits något myndighetsregister som omfattar alla hundar som bor i Finland.