Hundregistrets övergångsperiod är snart över, nu börjar slutspurten för hundinnehavare

13. december 2023

Hundinnehavare som har glömt sin anmälningsplikt har ännu dryga två veckor tid att agera. Alla hundar som bor i Finland ska anmälas till Livsmedelsverkets hundregister före årets slut. För att nå målsättningen börjar dock dagarna ta slut. Till myndighetsregistret har tills vidare ca 140 000 hundar anmälts, alltså en knapp femtedel av Finlands ca 800 000 hundar.

Hundars märkning med mikrochip och registrering blev i Finland obligatoriskt från och med början av året 2023, som en del av Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022). Enligt förordningen ska hundarna anmälas till registret senast tre månader efter födseln eller innan hunden överlåts till en ny innehavare. Hundar födda före år 2023 har haft en övergångsperiod och de ska anmälas före utgången av detta år.

Till Livsmedelsverkets hundregister, som öppnades i maj och på hösten utvidgades för aktörer med FO-nummer, har det kommit in registreringar i jämn takt men den egentliga anmälningsrusningen förväntas till slutet av året.

– Anmälningar saknas främst för äldre, före år 2023 födda hundar, för vilka övergångstiden tillämpas. Om du inte ännu har anmält din hund, gör det nu, uppmuntrar specialexpert Kirsi Vehkakoski från Livsmedelsverket.

Mikrochip- och anmälningsplikten gäller även hundar som från ett annat land anländer till Finland för att stanna permanent eller tillfälligt vistas i Finland i mer än tre månader.

Hundens innehavare har ansvaret

Anmälningsplikten grundar sig på lagstiftningen. Djurets id-märkning med mikrochip och anmälning av uppgifterna till registret är på hundens innehavares ansvar. Hundens innehavare ska anmäla förändringar i registeruppgifterna (även hundens död, avlivning eller försvinnande) inom en månad. Även ersättning av ett mikrochip som inte fungerar ska anmälas inom samma tidsfrist.

Då man skaffar en hund lönar det sig att säkerställa att säljaren har anmält valpen till registret. Man kan av säljaren begära intyg tex. som en skärmbild. Det går också att fråga Hundregistrets kundservice om ett visst mikrochipnummer är anmält till registret.

 – Vi hoppas att ingen längre skaffar en valp, som inte är anmäld till myndighetsregistret, konstaterar Vehkakoski.

Jord- och skogsbruksministeriet har bedömt att obligatorisk ID-märkning och registrering till sin del kan främja ansvarsfull uppfödning och försäljning av hundar och på så sätt förhindra valpfabriker och illegal import av hundar.

Hur registrerar jag min hund?

Gör anmälan i Livsmedelsverkets hundregisters e-tjänst. Tjänsten kräver stark elektronisk autentisering. Registreringsavgiften betalas som nätbetalning i samband med anmälan.

Uppgifterna kan även anmälas med en blankett, som finns på Livsmedelsverkets websida. Blanketten returneras per e-post eller per post till hundregistrets kundservice.

Tilläggsinformation:

Specialexpert Kirsi Vehkakoski, tel. 029 520 4204
Sektionschef Terhi Simonen-Jokinen, tfn 029 520 4063

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Kundservice:
Hundregistrets kundservice, tel. 020 690 500, koirarekisteri@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Hundregister 
Vanliga frågor om hundregistret 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022)