Djurens välfärd

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

När det gäller djurskydd har det skett en kraftig utveckling över hela Europa. Vetenskaplig forskning med anknytning till djurens hälsa och välbefinnande har gett mycket ny information om förutsättningarna för välbefinnande och de viktiga grundläggande behov som är väsentliga för djuren. Också människors syn på djurens värde samt på korrekt behandling och hantering av djuren har förändrats.

Den förbättrade levnadsstandarden och den ökade välfärden har också medfört krav på en förbättring av djurens livskvalitet. Människor har en moralisk skyldighet att respektera alla djur och ta i beaktande deras förmåga att minnas och känna smärta.

Syftet med lagen om djurvälfärd är att främja djurvälfärden och att på bästa möjliga sätt skydda djur mot men för deras välfärd. Lagen syftar också till att öka respekten för djur och främja god behandling av djur. Djur ska behandlas väl och med respekt. Ett djur får inte tillfogas onödig smärta eller onödigt lidande och djurets välfärd får inte äventyras i onödan.

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024