Djurens välfärd

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

När det gäller djurskydd har det skett en kraftig utveckling över hela Europa. Vetenskaplig forskning med anknytning till djurens hälsa och välbefinnande har gett mycket ny information om förutsättningarna för välbefinnande och de viktiga grundläggande behov som är väsentliga för djuren. Också människors syn på djurens värde samt på korrekt behandling och hantering av djuren har förändrats.

Den förbättrade levnadsstandarden och den ökade välfärden har också medfört krav på en förbättring av djurens livskvalitet. Människor har en moralisk skyldighet att respektera alla djur och ta i beaktande deras förmåga att minnas och känna smärta.

Avsikten med djurskyddsförordningarna är att på bästa möjliga sätt skydda djur från lidande, smärta och plåga samt främja djurens hälsa och välbefinnande och god behandling av djur. Djur skall behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka djur onödig smärta eller plåga. Vid djurhållningen skall också djurens hälsa främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov.

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024