Ekologisk animalieproduktion

Ekologisk animalieproduktion avser en på EU:s ekolagstiftningbaserad animalieproduktion som hör till Livsmedelsverkets övervakningssystem. Stadgandena innehåller produktionskraven på de djurslag som kan uppfödas ekologiskt.Vilda djur och vildfisk kan däremot inte marknadsföras som ekoprodukter.

Högvärdig produktion på djurens villkor

Målet för den ekologiska animalieproduktionen är att åstadkomma högvärdiga animalieprodukter. Produktionsprocessen bör därför beakta kraven på djurens välmående och de artspecifika beteendemönstren. Likaså finns det en strävan att svara på konsumenternas efterfrågan med produkter som inte är skadliga vare sig för miljö, människo- och växthälsa eller för djurens hälsa och välmående. Skötselpraxis omfattar även djurens utfodring som baseras på ekologiskt foder och utgör sålunda, jämsides med rastningen av djuren, en avsevärd del av produktionsprocessen.

Övervakningen av ekologisk animalieproduktion i Finland

Den ekologiska animalieproduktionens historia sträcker sig långt bakåt i tiden men övervakningssystemet i nuvarande form inleddes i augusti år 2000. EU:s lagstiftning, som publicerats ett år tidigare efter ett långt utdraget beredningsarbete, togs då i bruk. Luomuliitto ry hade fram till dess handhaft tillsynen över den ekologiska animalieproduktionen.

Animalieproduktionen är i jämförelse med växtproduktionen mindre inom ekologisk produktion. Den senaste statistiken finner Du under punkten Statistik om ekologisk produktion. Efter flera år av tillväxt började antalet ekologiska djuruppfödningsanläggningar att minska och uppgick till 1 039 år 2023. Producenterna av nötkött överväger bland produktionsinriktningarna inom ekologisk produktion åtföljda i tur och ordning av  fårköttsproducenter och mjölkproducenter. 

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024