Mat för sällskapsdjur

Mat för sällskapsdjur är foder och omfattas av foderlagstiftningen. Foder är avsedda att ges till djur för att trygga deras näringstillförsel. Olika typer av foder är foderråvaror (t.ex. produkter av kött och animaliskt material, havre, mjölkpulver, rybsolja), fodertillsatser (t.ex. konserveringsmedel, aromämnen, vitaminer, spårämnen, enzymer, mjölksyrebakterier) och foderblandningar som består av de ovan nämnda komponenterna, till exempel kompletteringsfoder och helfoder. Medicinska påståenden eller hälsopåståenden får inte framföras om foder. I foderlagstiftningen ingår inte näringstillskott eller funktionella foder (foder med hälsoeffekter). För foder som i Europeiska unionen (EU) är allmänt godkända för något särskilt näringsmässigt ändamål och som har utvärderats på basis av vetenskapligt forskningsmaterial får man lägga fram påståenden om hälsoeffekter. Exempel på detta är foder som ges till hundar och katter för att reducera bildningen av urat-, oxalat- och cystinstenar, minska övervikt samt öka ämnesomsättningen i leder i samband med artros.

Foder ska vara högklassiga och säkra samt lämpa sig för djurets artspecifika näringsbehov. På så vis säkerställer man att djuret mår bra av födan och fodret som det äter och förhindrar att djursjukdomar sprids. Lämplighet av foder för en viss djurart bedöms på grund av djurart. 

Hästar och till exempel hönor, grisar eller får som hålls som hobbydjur är inte sällskapsdjur enligt foderlagstiftningens klassificering, utan (animalie)produktionsdjur och för kvaliteten på, användningen av och märkningen av deras foder gäller samma krav som på foder för produktionsdjur.

Tillsyn

I Finland är Livsmedelsverket behörig myndighet enligt foderlagen. Tillverkarna och importörerna av sällskapsdjursfoder är foderföretagare som registreras hos Livsmedelsverket. Registreringen gäller inte detaljhandel som enbart säljer sällskapsdjursfoder. En förteckning över registrerade foderföretagare finns på Livsmedelsverkets webbplats. De inhemska tillverkarna av sällskapsdjursfoder övervakas enligt såväl foderlagstiftningen som lagstiftningen om animaliska biprodukter. Merparten av de foder för sällskapsdjur som säljs i Finland är tillverkade i något annat EU-land eller utanför EU där de övervakas på försorg av det aktuella landets myndigheter och EU. Livsmedelsverket utövar tillsyn över importerade sällskapsdjursfoder i samband med veterinär gränskontroll samt som marknadskontroll där det tas prover av foder i detaljhandeln för att säkerställa att kvaliteten och förpackningspåskrifterna uppfyller kraven.

Tillverkaren av foder ansvarar för att de egna produkterna motsvarar kraven och är säkra. När det gäller utländska foder ansvarar importören för bl.a. förpackningspåskrifterna. Om konsumenter upptäcker eller misstänker brister och problem i foder ska de i första hand ta kontakt med tillverkaren eller importören.

Ytterligare information:

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2024