Vanliga frågor: Sällskapsdjur som införs från Ukraina

En hund, katt eller iller har redan införts med stöd av undantaget och finns nu här i Finland – vad ska jag göra?

Boka en tid hos veterinären för djuret så snabbt som möjligt och meddela att det är fråga om ett sällskapsdjur som ägs av en person som flytt kriget i Ukraina. Hos veterinären vaccineras djuret och förses med chip, om detta är nödvändigt. Dessutom tas ett blodprov för fastställande av rabiesantikroppar. Ingreppen är avgiftsfria för ägaren.

Varför tillämpas det nu undantag på importen av djur?

EU-kommissionen har rekommenderat införandet av ett s.k. force majeure-undantag så att människor som flyr från kriget i Ukraina inte blir kvar i krisområdet eller vid EU:s yttre gräns på grund av sitt sällskapsdjur. Sällskapsdjuret är också ett viktigt psykiskt stöd för människor som flyr från en livsfarlig situation.

Vilka djur gäller undantaget?

Ägaren får ta med sig högst fem egna hundar, katter eller illrar från Ukraina. Undantaget gäller också fåglar som är sällskapsdjur. Undantaget gäller inte djur som importeras i kommersiellt syfte, inte heller så kallade rescue-djur eller herrelösa hundar som räddas från skydd för hittedjur. För små gnagare, kaniner, kräldjur eller sköldpaddor finns inga importkrav ens under normala omständigheter, och därför behövs inget undantag för dem.

Vad kostar veterinärbesöket för den ukrainska ägaren?

Besöket är avgiftsfritt för ägaren. Anvisningar för hur veterinärerna får ersättning för ingreppen har skickats till veterinärerna bland annat från Livsmedelsverket. Det lönar sig att kontrollera betalningsfrågorna vid tidsbokningen.

Får rescuehundar införas med samma underlättade krav som sällskapsdjur?

Nej. Djur med okänd bakgrund förknippas med en betydligt större risk för rabies och echinokockos än sällskapsdjur.

Varför har kraven inte underlättats för rescue-hundar?

Det förekommer rabies i Ukraina, särskilt på landsbygden och hos räv. En hund som sprungit fri har haft en mycket större risk till exempel att bli biten av en räv än ett djur som varit under ägarens kontroll. Inkubationstiden för rabies kan vara flera månader.

Tas sällskapsdjuret bort från ägaren under isoleringen?

Målet är uttryckligen att djurets ägare tar hand om djuret under isoleringen. Därför vore det bäst om sällskapsdjuret och ägaren fick en gemensam inkvartering.

Ska alla katter, hundar och illrar som kommer till Finland vaccineras?

Alla som inte har en bevisligen gällande rabiesvaccinering med ett godkänt vaccin och ett mikrochips som införts före vaccinationen vaccineras. Endast under 12 veckor gamla valpar vaccineras inte. Vaccinationen ges av en veterinär, och därför förutsätter erhållandet av vaccinationen att djuret förs till en veterinär.

Vad betyder isolering?

Isolering betyder att djuret ska hållas separerat från djur och människor som inte hör till familjen, med undantag av djurets skötare och den egna familjen. Dessutom är det endast tillåtet att gå ut med djuret i koppel. Isoleringen gäller endast sällskapsdjur. Människorna är inte isolerade.

Förknippas djur som införts från Ukraina med andra sjukdomsrisker än echinokockos eller rabies?

De lagstadgade kraven vid införsel av sällskapsdjur i landet gäller endast rabies och echinokockos. Sällskapsdjur kan i varje fall förknippas med andra risker för sjukdomar som smittar djur eller till exempel för utvärtes parasiter.

Är jag eller mitt sällskapsdjur i fara?

Nej. Det gäller dock att hålla avstånd till sällskapsdjur som införts från Ukraina. Man får alltså inte röra vid dem eller låta sina egna sällskapsdjur gå nära dem åtminstone så länge som isoleringen av djuret som införts från Ukraina pågår.

Äventyras bärplockningen i skogen nu?

Bär samlar inte parasitägg på sin yta i någon särskild omfattning. Till exempel i Sverige, där det förekommit rävens dvärgbandmask, har användningen av bär inte begränsats på något sätt. I vissa länder rekommenderas att bär sköljs med rent vatten eller kokas före förtäring. Mer information om rävens dvärgbandmask och dess spridningssätt finns på vår webbplats: Frågor och svar om rävens dvärgbandmask.

Vad ska jag göra om ett djur som införts från Ukraina blir sjukt?

Kontakta veterinär och berätta att det är fråga om ett sällskapsdjur som införts från Ukraina. Med stöd av djurets symtom kan veterinären ge anvisningar eller kontakta en officiell veterinär till exempel för bedömning av misstanke om rabies. Ägaren är skyldig att se till att det sjuka djuret får nödvändig vård. Vid behov är det möjligt att kontakta djurskyddsföreningen för att fråga om möjligheten till stöd för djurets vårdkostnader.

Vad ska jag göra om ett djur som införts från Ukraina har bitit mig eller mitt sällskapsdjur?

Ta snabbt kontakt med en officiell veterinär och berätta att ett sällskapsdjur som införts från Ukraina har bitit dig eller ditt sällskapsdjur. Om en människa har blivit biten ska du också kontakta hälso- och sjukvården för att få vårdinstruktioner. När du bokar tid hos läkaren ska du dessutom berätta att det är fråga om ett bett av ett djur som införts från Ukraina och som inte uppfyllt kraven på införsel till landet.
Anvisning: Om en hund, katt eller frett från Ukraina biter en människa

Var hittar jag mer information?

Mer information finns på sidan Rysslands invasion av Ukraina.

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2022