Anvisning: Om en hund, katt eller frett från Ukraina biter en människa

Rabies eller vattuskräck förekommer i Ukraina. Till Finland kommer också sällskapsdjur med människor som flyr från kriget i Ukraina. Hälsovillkoren för djurens inresa kan inte på grund av omständigheterna uppfylla alla vanliga förhandskrav.

Om du har blivit biten

 • Rengör såret omedelbart:
  • Först med vatten och tvål i 15 minuter.
  • Därefter med ett medel som innehåller 70 % alkohol, till exempel handsprit.
 • Sök vård på en hälsovårdscentral eller utanför tjänstetid på närmaste jourklinik så snart som möjligt och säg att djuret som bitit dig kommer från Ukraina.

Mer information om rabies finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. 

Åtgärder som gäller djuret

 • Djurets ägare eller innehavare ska kontakta kommunalveterinären och meddela att djuret har kommit från Ukraina och att det har bitit en människa.
 • Kommunalveterinären bedömer om det finns skäl att misstänka rabies hos djuret.
  • Kommunalveterinären utreder vaccinationsuppgifterna för djuret samt övriga behövliga bakgrundsuppgifter.
  • Kommunalveterinären kontrollerar djuret med avseende på rabiessymtom.
 • Om det finns skäl att misstänka rabies hos djuret ger kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär de behövliga anvisningarna.
 • Kommunalveterinären ska vid behov kontakta den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Kontaktuppgifterna till kommunalveterinärerna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 17.7.2023