Sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

En del smittsamma djursjukdomar kan drabba flera djurarter. Till sjukdomsalstrarna hör olika bakterier, virus, urdjur, parasiter och andra sjukdomsalstrare såsom prion. Smittsamma djursjukdomar som är gemensamma för flera djurarter kan smitta direkt från djur till djur eller indirekt via till exempel foder, vatten eller insekter.

Förekomst i Finland av vissa sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter 2023

Sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter
Djursjukdom Huvudsakliga måldjur Zoonos* Senast konstaterad
Aujeszkys sjukdom (pseudorabies)

Svin, idisslare, hund, katt

Vildsvin

 

Aldrig

20231), 4)

Bluetongue Idisslare   Aldrig

Brucellos

 

x

 

B. abortus

Idisslare

 

1960

B. melitensis

Små idisslare

 

Aldrig

B. suis

Svin

 

Aldrig

B. suis bv. 2

Vildsvin

 

2021 1), 4)

Ekinokockos (dvärgbandmaskar)

 

x

 

E. multilocularis

Räv, mårdhund, hund, gnagare

 

Aldrig

E. canadensis

Idisslare, svin, häst, hund, varg

 

2023

Heartwater Idisslare   Aldrig
Harpest (tularemi) Skogshare, fälthare, gnagare, fåglar x 2023
Boskapspest Idisslare   1877
Leptospiros Nöt, svin, häst, hund x 2023 2)
New world screwworm Däggdjur x Aldrig
Old world screwworm Däggdjur x Aldrig
Paratuberkulos Idisslare   2008 3)
Mjältbrand (anthrax) Idisslare, svin, häst x 2008
Q-feber Idisslare x 2023 4)

Rabies

Däggdjur

x

 

Rabies

 

 

1989

Fladdermusrabies

 

 

2017

Rift Valley Fever Idisslare x Aldrig
Salmonellasmitta Flera olika djurarter x 2023
Mul- och klövsjuka Klövdjur   1959

Trikinos

 

x

 

Produktionsdjur

Svin, vildsvin, häst

 

2021 5)

Andra däggdjur

Rovdjur, vildsvin

 

2023

TSE-sjukdomar (transmissibel spongiform encefalopati)

 

x

 

BSE

Nötkreatur

 

2001

Klassisk scrapie

Får, get

 

2005 6)

Atypisk scrapie

Får, get

 

2023

CWD

Hjortdjur

 

Aldrig

TSE-sjukdom hos hjortdjur

Hjortdjur

 

2022

Vesikulär stomatit Idisslare, häst, svin x Aldrig
West Nile Feber Fåglar, häst x Aldrig

*zoonos = sjukdomen kan smitta från djur till människan 
1) hos vilda vildsvin
2) klinisk sjukdom hos hundar
3) hos ett djur i zoo 
4) antikroppar
5) hos vildsvin
6) bara hos getter i Finland

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2024