Frågor och svar om rävens dvärgbandmask

Hur många människor insjuknar årligen i ’rävens dvärgbandmask’ (Echinococcus multilocularis) i Europa? 

I de områden där smitta mest förekommer det vill säga Schweiz och andra Alpländer insjuknar en människa på hundra tusen eller en miljon årligen. Om antalet personer som exponerats för smitta finns inga tillförlitliga uppskattningar

Kan en smittad botas?

Att helt och hållet förinta parasiten till exempel med en operation är mycket svårt, men man kan stoppa parasitvävnadens tillväxt med daglig läkemedelsbehandling mot mask, någonting man i allmänhet måste fortsätta med hela livet ut.

Hur kan jag säkerställa att jag inte blir smittad på resor utomlands?

Då man reser i ett område där rävens dvärgbandmask förekommer lönar det sig att undvika att äta otvättade råa grönsaker eller bär. Klappa inte hunddjur. Om man ändå klappar ett sådant djur, är det bäst att tvätta händerna. Att egna djur smittas kan man förhindra genom att hålla hundarna kopplade i smittområdena, som är Mellaneuropa ända upp till Danmark, Estland och Sverige. I vilket fall som helst är det skäl att hålla i minnet att hunden skall behandlas med bandmaskmedel före hemkomsten. Mer information om införsel av hundar, katter och illrar till Finland från EU-länder.

Hur smittar parasiten från ens egen hund till människan?

Parasiten lever i hundens tunntarm och producerar ägg som utsöndras i hundens avföring. Ägg kan fastna direkt i hundens päls, särskilt i akterändan. Hunden kan också vältra sig i avföringen från andra hundar eller rävar. Då människan klappar hunden fastnar det ägg i händerna, varifrån de kan hamna i munnen till exempel om man suger på tummen.

Vilka symptom får hunden av parasiten?

Hos hunden är smittan symptomfri, även om mängden parasiter är stor.

Hur kan min hund smittas på en resa utomland?

Hunden kan smittas genom att svälja larvstadier av parasiten. Sådana förekommer i levern på en smittad sork. Hunden kan alltså smittas genom att äta sorkar.

Hur stor är risken att min hund smittas i Europa, om den hela tiden hålls kopplad?

Om hunden hålls kopplad och under uppsikt och inte har möjlighet att äta gnagare, är risken obefintligt liten.

Kan man fortsättningsvis plocka och äta bär, svamp och grönsaker? Jag har läst att man borde skölja bären med vatten eller koka dem innan man äter dem, om man vill skydda sig mot rävens dvärgbandmask. Är det så?

I de områden, där man vet att dvärgbandmasken förekommer, har myndigheterna gett olika anvisningar. I USA uppmanar man folk att skölja bär, svamp, årsskott och annat dylikt med friskt vatten (eller koka dem) innan man äter dem. I Sverige har myndigheterna inte begränsat användningen av bär efter att parasiten påträffats.

Det är bra att hålla i minnet att det inte finns några tillförlitliga bevis på att någon någonsin någonstans skulle ha smittats av att äta bär. I princip är det möjligt att få smitta via bär eller svamp, men det är mycket osannolikt, eftersom parasiten inte lätt smittar människan. I verkligheten är smittrisken låg också i parasitens kärnförekomstområden.

Kan rävens dvärgbandmask förekomma i färska och nedfrysta bär som införs från utlandet?

Det kan hända, om bären kommer från ett sådant område, där dvärgbandmasken förekommer. Bär drar ändå inte särskilt till sig ägg. Ägg kan eventuellt fastna på ytan till bär, om mängden ägg i omgivningen är stor. I USA uppmanas konsumenterna tvätta eller koka all mat som plockats i naturen. De svenska myndigheterna har konstaterat att det inte heller är farligt att äta importerade bär. Ytterligare information: Livsmedelsverket.se.

Förintas rävens dvärgbandmask i bär då de fryses ned?

Normal nedfrysning dödar inte dvärgbandmaskens ägg, utan de kan hålla sig levande rentav i åratal.

Trots alla försäkringar är jag ändå orolig. Vad borde jag göra?

Sjukdomsrisken särskilt i Finland, där rävens dvärgbandmask aldrig påträffats, är obefintlig. Handtvätt före matlagning och måltider minskar risken för olika smittor. Man vet inte om sköljning av bären har någon inverkan, men man kan anta att risken minskas. Kokning helt igenom dödar alla eventuella sjukdomsalstrande parasiter, bakterier och virus.

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2023