Hundar, katter och illrar

OBS! Information om Brexit.

Vid förflyttning av hundar, katter och illrar mellan EU-länder ska vissa djurhälsovillkor tillämpas. Dessa villkor tillämpas i nuläget i enlighet med den gällande så kallade förordningen om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013).

Definitioner

Syftet med förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte får inte vara försäljning eller ägarbyte. Med sällskapsdjur avses ett djur som åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person som ansvarar för djuret under hela transporten. Förflyttningen av djuret måste ske inom fem dagar av den samma resan som ägaren har gjort. Krav för förflyttningar av djur utan kommersiellt syfte finns på webbsidan

Om syftet för förflyttningen är försäljning av hunden, katten eller illern eller någon annan form av överlåtelse av äganderätten till djuret, eller om djuret reser ensamt som frakt eller med någon annan person som inte är djurets ägare då ses förflyttningen som kommersiell. Införselkrav för förflyttningar av djur i kommersiellt syfte finns på webbsidan.

Mer information om en auktoriserad person på vår webbsida Mer information om resandet.

Sidan har senast uppdaterats 3.11.2023