Hundar, katter och illrar

OBS! Information om Brexit.

Vid förflyttning av sällskapsdjur mellan EU-länder ska vissa djurhälsovillkor tillämpas. Dessa villkor tillämpas i nuläget i enlighet med den gällande så kallade förordningen om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013).

Definitioner

Syftet med förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte får inte vara försäljning eller ägarbyte. Med sällskapsdjur avses ett djur som åtföljer sin ägare eller en auktoriserad person som ansvarar för djuret under hela transporten. Förflyttningen av djuret måste ske inom fem dagar av den samma resan som ägaren har gjort.

Mer information om en auktoriserad person på vår webbsida Mer information om resandet.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2021