Import av hundar, katter och illrar från EU-länder till Finland (utan kommersiellt syfte)

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en ägare har med sig och som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Norge och Schweiz. Om djuret reser utan ägare eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren läs även sidan Mer information om resandet.

Införsel krav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från andra EU-länder, Norge och Schweiz hittas från menyn på sidans vänstra sidan om du är på datorn. Om du använder mobilversionen av sidan, hittar du informationen när du klickar på de tre strecken som finns i vänstra övre hörnet på sidan.

Om du vill importera en hund, katt eller iller från ett av EU-ländernas transoceana områden, vänligen fastställ mera ingående införselkrav från vår sökmaskin gällande sällskapsdjur. Sökmaskinen finns bara på finska. Införsel krav för valpar och kattungar från andra EU-länder till Finland hittas från menyn på vänstra sidan.

Importkrav

1. Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011.

Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

2. Vaccination mot rabies

Ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns.

Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen.

I passet för sällskapsdjur eller ett annat vaccinationsintyg skall det finnas en anteckning om den föregående vaccinationen. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i passet för sällskapsdjur.

3. Behandling mot echinococcos

Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar. Katter eller illrar behöver inte behandlas. Också valpar under tre månader och bland annat hundar som kommer till Finland från Sverige skall behandlas innan de kommer till landet. Veterinären i landet utanför Finland antecknar läkemedlet som getts i djurets pass.

Behandlingen är en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt prazikvantel eller epsiprantelinnehållande läkemedel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Medicineringen ges utomlands 1–5 dygn (24–120 timmar) före införseln. Läkemedlet kan således inte ges vid gränsen just innan djuret överstiger gränsen. 

Alternativt kan för hundar användas 28 dygnsregeln vid införsel från EU-länder, Norge eller Schweiz. Sällskapsdjuret skall före resan behandlas minst två gånger med högst 28 dygns intervall i EU-länder, Norge eller Schweiz och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns intervall så länge som resandet fram och tillbaka tar. Den sista medicineringen skall göras i Finland när resan tagit slut och man har gått tillbaka till Finland. Om det hålls ett längre avbrott i behandlingarna, måste behandlingsprogrammet börjas om från början. Om en hund utnyttjar 28 dygnsregeln, antecknas ett omnämnande om detta i punkten behandling mot echinococcos på djurets pass. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och på engelska. Dessa anteckningar om 28 dygnsregeln har börjat göras i passet efter 1.1.2012. Om passets sidor fyllts med anteckningar, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha med såväl det nya som det gamla passet på resor.

Någon behandling mot echinococcos krävs inte, då hunden kommer direkt till Finland från Norge, Irland eller Malta.

Mer information om medicinering mot echinococcos.

4. Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination och vid behov klinisk undersökning och behandling mot echinococcos (delarna I – V och vid behov del X och del VII).

Det finns två typer av pass för sällskapsdjur beroende på om passet är utfärdat i ett EU medlemsland eller i ett land från vilket införsel av hund, katt och iller är tillåten med ett så kallat tredje lands pass för sällskapsdjur. 

  1. EU passet för sällskapsdjur har ett enhetligt utseende i alla EU medlemsländer och utfärdas av en veterinär. Andra vaccinationsintyg kan inte ersätta det nya EU passet för sällskapsdjur. Modellen för EU passet för sällskapsdjur finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 bilaga III, del 1 (pdf).
  2. Sällskapsdjur som kommer från Norge och Schweiz behöver ett tredje lands pass. Modellen för passet för sällskapsdjur finns i genomförandeförordningen 577/2013 del 3 av bilaga III (pdf). Pass för sällskapsdjur av andra tredje länder är inte godtagbara identifikationsdokument.

Djur som reser utan ägare och femdagarsregeln

Medan ett sällskapsdjur förflyttas är det inte alltid möjligt för djuret att hela tiden befinna sig i omedelbar närhet av ägaren. En förflyttning ska anses vara utan kommersiellt syfte om den äger rum högst fem dagar före eller efter ägarens förflyttning, eller äger rum på en annan fysisk plats än den där ägaren befinner sig. Detta ska bevisas med handlingar, till exempel flygbiljettens pärmar eller fraktsedel och orsakerna ska motiveras.

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2024