Ofta frågat om medicinering mot echinococcus (E. multilocularis) eller bandmask

Dessa frågor gäller endast medicinering mot E. multilocularis (nedan echinococcus eller bandmask). Djuret ska dessutom uppfylla de övriga kraven för införsel. Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar. Katter eller illrar behöver inte behandlas.

Anvisningar gällande 28 dygnsregeln gäller bara sällskapsdjur som en ägare har med sig.

1. Jag har för avsikt att resa till Sverige med min hund. Hur ska jag förfara då jag kommer tillbaka till Finland?

Om det gäller en engångsresa eller några resor om året är det enklast att veterinären i utomlands medicinerar hunden mot bandmask 1-5 dygn (24-120 timmar) före återresan till Finland och antecknar detta i sällskapsdjurspasset. Om medicinen mot bandmask administreras dagen innan återresan till Finland, lönar det sig att be veterinären att anteckna även klockslaget i sällskapsdjurspasset.

Om ni reser regelbundet, kan ni också använda den så kallad 28 dygnsregeln. I 28 dygnsregeln avmaskas hunden hos veterinären två gånger i Finland emellan minimum 1 dygn (24 timmar) och maximum 28 dygn. Efter den andra avmaskningen kan hunden resa fritt i alla EU-länder, Norge och Schweiz i 28 dygn. Om ni reser för en längre period än 28 dagar, är det möjligt att uppehålla avmaskningen för så länge som det behövs. En veterinär i vilket som helst EU-land, Norge eller Schweiz avmaskar hunden varje (maximum) 28 dygn. När resan har tagit slut och ni har kommit tillbaka till Finland, avmaskas hunden en gång till hos veterinären.

Så två avmaskningar i Finland innan resan, upprätthållandet av avmaskningar i vilket som helst EU-land, Norge eller Schweiz och en sista avmaskning efter resan i Finland. En veterinär ger alla avmaskningar emellan 1-28 dygn och antecknar dem i hundens EU-pass. Veterinären i Finland, som börjar 28 dygnsregeln antecknar också i hundens EU-pass att man följer 28 dygnsregeln.

2. Resa med hunden till Norge genom Sverige

Sverige är inte fritt från echinococcos, men Norge och Finland är. Det menar, att hunden måste medicineras både innan gränsövergång till Norge och innan återresan till Finland.

Det finns två alternativ för medicinering mot bandmask och man kan välja vilken är bäst för resan.

Alternativ 1. hunden måste bli medicinerat mot bandmask hos veterinär i Finland eller Sverige 1-5 dygn (24-120 timmar) innan gränsövergång till Norge. Veterinären antecknar medicineringen mot bandmask och denna tidpunkten i sällskapsdjurspasset. För återresan måste hunden bli medicinerat mot bandmask hos veterinär i Norge eller Sverige 1-5 dygn (24-120 timmar) innan gränsövergång till Finland.

Alternativ 2. den så kallad 28 dygnsregeln. Då hunden medicineras mot bandmask hos veterinär två gånger i Finland mellan 1 dygn (24 timmar) och 28 dygn. Efter den andra medicineringen mot bandmask hunden kan resa fritt över gränsen i EU och Norge och Schweiz för 28 dygn. Hunden medicineras mot bandmask en gång till (inte mera än 28 dygn efter den andra gången), när resan har tagit slut och man har gått tillbaka till Finland. Veterinären, som ger alla medicinen mot bandmask antecknar i hundens sällskapsdjurspasset att man följer den 28 dygnsregeln (se frågan 8.).

3. Resande direkt från Finland till Norge och tillbaka

Medicinering mot bandmask krävs inte för resan direkt mellan Finland och Norge, eftersom både länder är fritt från echinococcos parasiten.

4. Jag flyger med min hund från Norge till Finland via Danmark. Jag byter flyget i Danmark. Krävs echinococcos behandling?

Om hunden inte går ut från flygplatsens tullområde i Danmark, krävs inte behandlingen mot echinococcos innan ankomsten till Finland.

5. Jag tänker ta min hund med mig på hundutställning till Tallinn och stanna där mindre än 24 timmar.

Om ni stannar i Tallinn mindre än 24 timmar, är det inte möjligt att medicinera hunden en gång mot bandmask i Tallinn 1-5 dygn (24-120 timmar) innan ni kommer tillbaka till Finland. I det här fallet måste ni använda den så kallad 28 dygnsregeln, vilket innebär att hunden medicineras mot bandmask två gånger i Finland före resan mellan 1-28 dygn och ännu en gång efter ni har kommit tillbaka till Finland, högst 28 dygn efter föregående medicinering. Veterinären ger hunden medicinen mot bandmask varje gång. Om ni reser kontinuerligt med hunden, lönar det sig att hålla medicineringen mot bandmask i kraft med regelbundna medicineringar mot bandmask med högst 28 dygns mellanrum.

6. Kan jag påbörja medicinering mot bandmask genom att använda 28 dygnsregeln i ett annat EU-land?

Ja, ni kan också påbörja medicineringen mot bandmask i ett annat EU-land. Om första medicineringen mot bandmask ges utomlands hos veterinären, måste den ges 1-5 dygn (24-120 timmar) innan hunden kommer till Finland. Den andra medicineringen kan ges hos veterinären i Finland maximum 28 dygn efter den föregående medicineringen som har getts utomlands. Härefter kan hunden resa fritt för 28 dygn.

7. Tillåter alla länder, att hunden medicineras mot bandmask med användning av 28 dygnsregeln?

Av de bandmask fria länderna tillåter bara Finland och Norge användningen av 28 dygnsregeln. Om man reser till andra bandmask fria länder (Irland, Malta), är det enda alternativet att medicinera hunden mot bandmask 1-5 dygn (24-120 timmar) innan man anländer till de ovannämnda länderna.

8. Vad antecknar veterinären i sällskapsdjurspasset då man följer den så kallad 28 dygnsregeln?

Veterinären gör till exempel följande anteckning om 28 dygnsregeln i sällskapsdjurspasset: 

Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vuorokauden välein (asetus 2018/772).

Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 2018/772)

Regular treatment within the EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 2018/772)

9. Jag tänker föra in en hundvalp som är yngre än tre månader från Tyskland till Finland. Behöver den medicineras mot bandmask?

Ja, från och med 1.1.2012 krävs medicinering mot bandmask även då det gäller hundvalpar som är yngre än 3 månader som förs in i Finland. En veterinär ska administrera medicinen mot bandmask 1-5 dygn (24-120 timmar) före införseln.

10. Jag tänker föra in en katt från utlandet till Finland. Behöver den medicineras mot bandmask?

Från och med 1.1.2012 krävs ingen medicinering mot bandmask för katter som förs in i Finland. I ljuset av nuvarande kunskap anses katter inte vara en del av parasitens kretslopp.

11 Jag kommer att resa hem med min hund från en semesterresa i Mellaneuropa. I vilket land ska hunden medicineras mot bandmask?

Under återresan kan ni besöka en veterinär i vilket transitland som helst, så länge som medicinen mot bandmask har administreras 1-5 dygn (24-120 timmar) innan ni är tillbaka i Finland. Livsmedelsverket rekommenderar att medicinen mot bandmask administreras i det sista landet före gränsövergången till Finland.

 

Skillnader mellan engångsbehandling (1-5 dygn) och 28 dygnsregeln:

Engångsbehandling som ges 1-5 dygn innan gränsövergången från ett land som inte är fritt från echinococcus till ett land som är fritt från echinococcus är den vanliga avmaskningsmetoden. Engångsbehandlingen kan användas när man reser till Finland, Norge, Irland och Malta. Om hunden blir smittad av echinococcus parasiten utomlands (i ett land som är inte fritt från echinococcus) förhindrar engångsbehandlingen som ges utomlands så nära som möjligt återkomsten till Finland att echinococcus parasiten kommer till Finland med hunden. Behandlingen måste ges minst 24 timmar innan hunden kommer över gränsen till Finland, eftersom hunden under denna 24 timmars tid tömmer tarmen på potentiella echinococcus parasiter innan den kommer över gränsen till Finland. Finland är fritt från echinococcus, varför hunden inte kan bli smittad av parasiten här. Om man behandlar hunden i Finland före resan förhindrar det inte att hunden ännu kan bli smittad av echinococcus parasiten utomlands.

28 dygnsregeln är en alternativ metod att ge echinococcus behandlingen. Bara Finland och Norge tillåter 28 dygnsregeln. När man reser till andra echinococcus fria länder (Irland, Malta) kan inte 28 dygnsregeln användas och i stället måste engångsbehandlingen ges till hunden 1-5 dygn innan gränsövergången till förevarande länder. Avsikten av 28 dygnsregeln är att det blir lättare för hundägaren att resa regelbundet. I 28 dygnsregeln, är ändamålet att avbryta echinococcus parasitens kretslopp med regelbundna läkemedelsbehandlingar. Minst tre behandlingar krävs (två före resan och en efter resan) för att man skall använda 28 dygnsregeln riktigt.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2023