Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands attack mot Ukraina har många olika direkta och indirekta effekter också på Livsmedelsverkets sektor. På den här sidan sammanställer vi riktlinjer och nyheter från Livsmedelsverket relatedared till situationen i Ukraina, samt länkar till webbplatser för andra statliga förvaltningsaktörer.

Veterinärer hittar mer information i arbetsutrymmet Kapula. Om du ännu inte har koder till Kapula, kan du ansöka om dem. För instruktioner, se vår webbplats (på finska). Myndigheter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid regionförvaltningsverken, NTM-centralerna och kommunerna får mer information i extranetsystemet Pikantti.

Aktuellt om import av husdjur 

Meddelanden och nyheter

På andra webplatser