Återgång till normala inresevillkor för ukrainska sällskapsdjur

15. juni 2023

Sällskapsdjur som anländer till Finland från Ukraina måste uppfylla normala inresevillkor från och med juli. EU-kommissionen har beslutat att de särskilda villkoren för införsel av hundar, katter och illrar som ägs av ukrainare på flykt från kriget till EU kommer att löpa ut den 30 juni 2023.

Efter starten av Rysslands anfallskrig har personer på flykt undan kriget fått komma in på EU:s område med sitt eget sällskapsdjur under undantagsvillkor. I fortsättningen kan sällskapsdjur som inte uppfyller de inresevillkor som definieras av lagstiftningen återsändas till ursprungslandet eller avlivas på ägarens bekostnad.

Syftet med inresevillkoren är att skydda människors och djurs hälsa. I Ukraina finns rabies, som är farligt för både människors och djurs hälsa och som sprids genom djurbett, samt rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis, en tarmparasit tillhörande bandmaskarna, som är farlig för människors hälsa.

Under anfallskriget som varat i mer än ett år har över 2 100 sällskapsdjur anlänt till Finland med flyktingar tack vare de undantag som föreslagits av kommissionen. Vid ankomsten till landet har djurägaren fått instruktioner om uppföljningsåtgärder, inklusive rabiesvaccination och isolering av husdjuret, och hundarna har medicinerats mot echinococker.

Enligt Livsmedelsverkets gränsveterinärer finns det tecken på att kommissionens undantag från de normala inresekraven även har använts för att ta in sällskapsdjur i kommersiellt syfte från Ukraina till EU.

Mer information om villkoren för sällskapsdjur som reser med sina ägare från Ukraina från och med 1 juli 2023 finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Mer information:

Sektionschef Kitty Schulman, tfn 029 520 4985 
Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 
Gränsveterinär Marika Rättö, tfn 029 520 4407 (sedan 19.6.)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Sökmotor för inresevillkor för husdjur (endast på finska) 
Inresevillkor för hundar, katter och illrar
Inresevillkor för hundar, katter och illrar (på kommissionens webbplats)