Rabiesantikroppar

En bestämning av vaccin mot rabies krävs av djur som exporteras till vissa rabiesfria länder, vars importkrav förutsätter en antikroppsundersökning.

Godkänd mängd antikroppar mot rabies innebär minst 0,5 IE per milliliter. Ett djur kan exporteras ifall provresultatet är 0,5 eller > 0,5 ifall de övriga kraven för utförsel uppföljs. Om resultatet är < 0,5 betyder det att djuret inte har den mängd antikroppar som krävs för export.

Det går inte längre att betala undersökningsavgiften på förhand. Betalningen sker med en faktura enligt de uppgifter som framgår på den, som referensnummer används numret på fakturan. Betalningen sker först när man erhållit fakturan och då anges numret på fakturan som referensnummer. 
Fakturan kommer inte samtidigt som undersökningssvaret utan senare, till den address som uppgetts i remissen. Fakturan kan även sändas per e-post om det framgår av remissen.

I remissen ska mikrochip- eller tatueringsnummer alltid anges. Livsmedelsverket rekommenderar att man använder Livsmedelsverkets remiss för antikroppsundersökning mot rabies. Provet (serum eller blod) får inte innehålla antikoagulanter.

Ägaren betalar alla kostnader som hänför sig till sändning av prover, förutom kostnaderna för undersökningen. Prover som skickas som flygfrakt tas inte emot från länder utanför EU, utan de ska levereras via kurirservice till Livsmedelsverket. Ägaren betalar försändelsens alla kostnader.

Förfrågningar gällande antikroppsundersökningar: 

rabieskyselyt@ruokavirasto.fi

Proverna undersöks i den ordning som de anländer till Livsmedelsverket. Svaren skickas i regel inom två veckor efter att proverna har anlänt till Livsmedelsverket.

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Helsingfors 

Livsmedelsverket, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors