Rabiesantikroppar

Undersökningar med tanke på antikroppar mot rabiesvaccin

 

En bestämning av antikroppar mot rabiesvaccin krävs av sådana djur, som exporteras till vissa rabiesfria länder, där importbestämmelserna förutsätter en undersökning.

Ett resultat på 0,5 eller > 0,5 visar att antikroppsnivån är tillräcklig och att djuret för en sådan rabiesantikroppsundersöknings del kan exporteras, om de övriga förutsättningarna för export uppfylls. Om resultatet är < 0,5 har djuret inte den antikroppsnivå som krävs för export.

Undersökningsavgiften får inte längre betalas in i förväg. Avgiften betalas i enlighet med den information som anges på fakturan och vid betalning ska refereras till fakturans nummer (Invoice number). Avgiften betalas med hjälp av referensnumret på fakturan först då fakturan anländer. Fakturan kommer inte i samband med svaret, utan den kommer senare till den faktureringsadress som beställaren uppgett. Fakturan kan på begäran också sändas via e-post.

Chips- eller tatueringsnumret ska alltid antecknas på remissen. Livsmedelsverket rekommenderar att man som remiss använder Livsmedelsverkets remiss för undersökning av antikroppar mot rabies. Provet (serumet eller blodet) får inte innehålla antikoagulanter.

Ägaren betalar alla kostnader som hänför sig till insändandet av prov utöver undersökningarna. Från länder utanför EU tas prov inte emot som flygfrakt utan de ska levereras via kurirservice till Livsmedelsverket och ägaren står för alla försändelsekostnader.

Förfrågningar om undersökningar med tanke på antikroppar: 

rabieskyselyt@ruokavirasto.fi

Proven undersöks i den ordning de anländer. Vi försöker leverera svaren inom 2 veckor efter att provet anlänt.

Insändningsadress

Livsmedelsverket, Helsingfors 

Livsmedelsverket, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021