Sällsynt med fågelinfluensa hos sällskapsdjur – tills vidare inga konstaterade fall i Finland

26. juli 2023

Fågelinfluensa är i synnerhet en sjukdom hos fåglar och virusinfektioner hos sällskapsdjur är mycket sällsynta. Det virus som för närvarande sprids bland vilda fåglar i Finland har veterligen ännu inte smittat ett enda sällskapsdjur. Risken för smitta är alltså mycket liten, men katter och hundar bör hållas åtskilda från sjuka eller döda vilda fåglar i de områden där man konstaterat fågelinfluensa. Uppdaterad information om alla konstaterade infektioner finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Det är skäl att uppsöka veterinär om sällskapsdjurets allmäntillstånd försämras efter att det slitit i eller ätit en död eller insjuknad vild fågel i ett fågelinfluensaområde. 

Mer information om fågelinfluensa (livsmedelsverket.fi

Konstaterade fall av fågelinfluensa i Finland (livsmedelsverket.fi)