Fågelinfluensa i Finland

Fågelinfluensa i Finland 2023

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen av vilda fåglar (HPAI) i Finland 2023 

lintuinfluenssatapaukset-kartalla.PNG

Karta över kommuner med upptäckta fågelinfluensafall i pälsfarmer 2023

AI turkis kuntakartta NETTI.png

Konstaterade fågelinfluensafallen av fåglar (HPAI) i Finland 2023:

Konstaterade fågelinfluensafallen (HPAI) i Finland 2023
Fall nummer Datum för konstaterande Sjukdomens förekomstplats Fågelart Fågelinfluensa
36 18.1.2024 (fynddatum 27.7.2023) Esbo sparvhök högpatogen H5
35 8.1.2024 (fynddatum 4.10.2023) Helsingfors duvhök högpatogen H5N1
34 23.11.2023 Jomala sångsvan högpatogen H5N1
33 25.10.2023 Pargas vitkindad gås högpatogen H5N1
32 6.10.2023 Enare tretåig mås högpatogen H5N1
31 25.9.2023 Åbo gråtrut högpatogen H5N1
30 11.9.2023 Salo havsörn högpatogen H5N1
29 6.9.2023 Esbo gråtrut högpatogen H5N1
28 21.8.2023 S:t Michel skrattmås högpatogen H5N1
27 9.8.2023 Äland, Geta tordmule högpatogen H5N1
26 9.8.2023 Sievi skrattmås högpatogen H5N1
25 3.8.2023 Kemijärvi tretåig mås högpatogen H5N1
24 3.8.2023 Enare tretåig mås högpatogen H5N1
23 1.8.2023 Sievi skrattmås, fiskmås högpatogen H5N1
22 26.7.2023 Kauhava skrattmås högpatogen H5N1
21 26.7.2023 Lappajärvi skrattmås högpatogen H5N1
20 26.7.2023 Sibbo havsörn högpatogen H5N1
19 21.7.2023 Nystad gråtrut högpatogen H5N1
18 21.7.2023 Lahtis kanadagås, skäggdopping  högpatogen H5N1
17 21.7.2023 Kauhava skrattmås högpatogen H5N1
16 21.7.2023 Kaustby skrattmås högpatogen H5N1
15 21.7.2023 Kaustby skrattmås högpatogen H5N1
14 18.7.2023 Karleby skrattmås högpatogen H5N1
13 18.7.2023 Evijärvi skrattmås högpatogen H5N1
12 18.7.2023 Seinäjoki skrattmås högpatogen H5N1
11 14.7.2023 Taivalkoski havsörn högpatogen H5
10 14.7.2023 Björneborg skrattmås högpatogen H5N1
9 14.7.2023 Tavastehus skrattmås högpatogen H5N1
8 13.7.2023 Åland, Kökar havsörn högpatogen H5N1
7 12.7.2023 Lahtis skrattmås högpatogen H5N1
6 6.7.2023 Åland, Lemland ejder högpatogen H5N1
5 6.7.2023 Lahtis skrattmås högpatogen H5N1
4 6.7.2023 Tavastehus skrattmås, fisktärnä högpatogen H5N1
3 6.7.2023 Valkeakoski fisktärnä högpatogen H5N1
2 19.6.2023 Salo skrattmås högpatogen H5N1
1 7.6.2023 Hollola sparvhök högpatogen H5

 

Konstrade fågelinfluenssafallen (H5) på pälsfarmer i Finland 2023

Tabellen innehåller också de fall som konstaterats vid fågelinfluensakartläggningen.

Fall nummer Datum för konstaterande Sjukdomens förekomstplats Djurart Fågelinfluensa
71 21.12.2023 Kauhava

Blåräv

fågelinfluensa typ H5
70 8.12.2023 Kronoby Blåräv fågelinfluensa typ H5
69 8.12.2023 Lappajärvi Finnsjub fågelinfluensa typ H5
68 8.12.2023 Kronoby Blåräv fågelinfluensa typ H5
67 8.12.2023 Korsholm Blåräv fågelinfluensa typ H5
66 1.12.2023 Pyhäranta Blåräv fågelinfluensa typ H5
65 1.12.2023 Kalajoki Finnsjub, blåräv fågelinfluensa typ H5
64 24.11.2023 Kronoby Blåräv fågelinfluensa typ H5
63 24.11.2023 Kronoby Blåräv fågelinfluensa typ H5
62 24.11.2023 Evijärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
61 24.11.2023 Karleby Finnsjub fågelinfluensa typ H5
60 24.11.2023 Jacobstad Blåräv fågelinfluensa typ H5
59 21.11.2023 Evijärvi  Blåräv fågelinfluensa typ H5
58 21.11.2023 Kalajoki Blåräv, silverräv fågelinfluensa typ H5
57 21.11.2023 Kalajoki Blåräv fågelinfluensa typ H5
56 21.11.2023 Evijärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
55 17.11.2023 Euraåminne Blåräv fågelinfluensa typ H5
54 17.11.2023 Kalajoki Blåräv fågelinfluensa typ H5
53 17.11.2023 Lappajärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
52 17.11.2023 Kaustis Blåräv fågelinfluensa typ H5
51 17.11.2023 Lappajärvi Blåräv, räv korsning fågelinfluensa typ H5
50 17.11.2023 Pyhäjoki Blåräv fågelinfluensa typ H5
49 17.11.2023 Evijärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
48 17.11.2023 Nykarleby Blåräv fågelinfluensa typ H5
47 17.11.2023 Lappajärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
46 14.11.2023 Korsholm Blåräv, räv korsning fågelinfluensa typ H5
45 14.11.2023 Kronoby Blåräv fågelinfluensa typ H5
44 14.11.2023 Jakobstad Blåräv fågelinfluensa typ H5
43 14.11.2023 Kristinestad Blåräv fågelinfluensa typ H5
42 9.11.2023 Euraåminne Blåräv fågelinfluensa typ H5
41 9.11.2023 Vetil Blåräv fågelinfluensa typ H5
40 9.11.2023 Vetil Blåräv fågelinfluensa typ H5
39 9.11.2023 Evijärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
38 9.11.2023  Evijärvi Blåräv fågelinfluensa typ H5
37 9.11.2023 Kronoby Blåräv fågelinfluensa typ H5
36 9.11.2023 Vetil Blåräv fågelinfluensa typ H5
35 9.11.2023 Kalajoki Blåräv, silverräv fågelinfluensa typ H5
34 9.11.2023 Kaustis Blåräv fågelinfluensa typ H5
33 9.11.2023 Vetil Blåräv fågelinfluensa typ H5
32 2.11.2023 Sastmola Mink, blåräv fågelinfluensa typ H5
31 6.10.2023 Vörå Mink fågelinfluensa typ H5
30 5.10.2023 Pedersöre Mink fågelinfluensa typ H5
29 5.10.2023 Kaustis Blåräv fågelinfluensa typ H5
28 5.10.2023 Kaustis Silverräv fågelinfluensa typ H5
27 27.9.2023 Alavieska Mink högpatogen H5N1
26 29.8.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
25 10.8.2023 Kauhava Blåräv högpatogen H5N1
24 9.8.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
23 9.8.2023 Kannus Blåräv högpatogen H5N1
22 9.8.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
21 1.8.2023 Vörå Blåräv högpatogen H5N1
20 26.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
19 26.7.2023 Kaustby Finnsjub högpatogen H5N1
18 26.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
17 26.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
16 26.7.2023 Kauhava Blåräv, räv korsning (blå silver) högpatogen H5N1
15 26.7.2023 Kaustby Mink högpatogen H5N1
14 26.7.2023 Kaustby Blåräv, räv korsning (blå silver) högpatogen H5N1
13 26.7.2023 Kauhava Blåräv högpatogen H5N1
12 21.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
11 21.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
10 19.7.2023 Evijärvi Silverräv, finnsjubb högpatogen H5N1
9 19.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
8 19.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
7 19.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
6 19.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
5 14.7.2023 Kauhava Blåräv, mink högpatogen H5N1
4 14.7.2023 Kauhava Blåräv högpatogen H5N1
3 14.7.2023 Halso Blåräv högpatogen H5N1
2 14.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1
1 13.7.2023 Kaustby Blåräv högpatogen H5N1

Det högpatogena H5N1 -resultatet är baserat på PCR-undersökning. H5-resultatet är baserat på en antikroppsundersökning av fågelinfluensa.

Andra djur

Högpatogent influensavirus av typen H5N1 hittades den 28 augusti 2023 hos en vild räv från Halso och den 29 augusti 2023 hos en utter som kom från Evijärvi. Den 10 november 2023 hittades högpatogent influensavirus av typen H5N1 hos en lodjur från masku och en utter fån Åbo.

Uppföljning av fågelinfluensa

Situationen för fågelinfluensa följs upp i Finland genom ett årligt uppföljningsprogram. Varje år undersöks cirka 150-200 fjäderfägårdar samt minst ett par hundra frilevande fåglar med avseende på fågelinfluensa. Alla misstänkta fall av fågelinfluensa undersöks också med med tanke på smittan. Dessutom genomfördes en kartläggning av fågelinfluensa på pälsfarmerna från hösten 2023. Mer information om kartläggning av fågelinfluensa på pälsfarmer

År 2023 konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa av typen H5 i prover från en fjäderfägård. Gårdens fåglar hade inte uppvisat symtom på fågelinfluensa och fågelinfluensavirus påträffades inte i prover från fåglarna. Dessutom påvisades ett annat fågelinfluensavirus än fågelinfluensavirus av typen H5 eller H7 i prover från två fjäderfägårdar. I ovannämnda fall är det inte fråga om ett fågelinfluensafall i den mening som avses i lagstiftningen (högpatogen eller lågpatogen fågelinfluensa). Gången innan konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa i uppföljningsprover år 2021. Mer information om resultaten från tidigare års uppföljningar ingår i publikationen Djursjukdomar i Finland.

Fågelinfluensa i Finland 2022

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen (HPAI) i Finland 2022 (30.9.2022)

Karta över fågelinfluensafallen i Finland 2022

Konstaterade fågelinfluensafallen (HPAI) i Finland 2022:

Konstaterade fågelinfluensafallen (HPAI) i Finland 2022
Fall nummer

Datum för konstaterande

Sjukdomens förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa
24 30.9.2022 Pudasjärvi havsörn högpatogen H5N5
23 14.9.2022 Helsingfors ejder och gråtrut högpatogen H5N1
22 30.8.2022 Helsingfors ejder högpatogen H5N1
21 30.8.2022 Kyrkslätt storskarv högpatogen H5N1
20 22.8.2022 Pargas havsörn högpatogen H5N1
19 29.7.2022 Helsingfors ejder högpatogen H5N1
18 29.7.2022 Geta, Åland havstrut högpatogen H5N1
17 15.7.2022 Reso storskarv högpatogen H5N1
16 15.7.2022 Reso storskarv högpatogen H5N1
15 15.7.2022 Nådendal storskarv högpatogen H5N1
14 14.7.2022 Lemland, Åland havsörn högpatogen H5N1
13 7.7.2022 Korsnäs havsörn högpatogen H5N1
12 29.6.2022 Lemland, Åland havsörn högpatogen H5N1
11 17.6.2021 Esbo storskarv högpatogen H5N1
10 3.6.2022 Esbo storskarv högpatogen H5N1
9 27.5.2022 Kyrkslätt storskarv högpatogen H5N1
8 20.5.2022 Salo sångsvan högpatogen H5N1
7 20.5.2022 Kajana gräsand högpatogen H5N1
6 3.5.2022 Pargas vitkindad gås högpatogen H5N1
5 26.4.2022 Kajana sångsvan högpatogen H5N1
4 11.4.2022 Ulvsby sångsvan högpatogen H5N1
3 25.3.2022 Riihimäki kaja högpatogen H5N1
2 25.3.2022 Esbo duvhök högpatogen H5N1
1 26.1.2022 Helsingfors gräsand högpatogen H5N1

Dessutom konstaterades fågelinfluensa av typen H5N1 den 22 april 2022 hos en kanadagås som påträffats i Salo. Virusets patogenicitet kunde inte bestämmas.

Andra djur

I mars 2022 konstaterades högpatogent influensavirus av typen H5N1 även hos ett lodjur i Hattula. Dessutom hittades högpatogent influensavirus av H5-typ hos en utter som hittades i Pargas i juli.

Fågelinfluensa i Finland 2021

Efter några års paus konstaterades igen högpatogen fågelinfluensa i Finland i januari 2021. I närheten av en fasangård i Janakkala observerade man exceptionellt stor dödlighet hos fasaner som rör sig fritt i naturen, och från området skickades döda fåglar till Livsmedelsverket för undersökning. Fasanerna konstaterades ha högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar stor dödlighet bland fåglar. I februari konstaterades att viruset också hade spridit sig till fåglar i den närliggande fasangård. Därefter har högpatogen fågelinfluensa upptäckts bland vilda fåglar i olika delar av Finland. Förutom typen H5N8 har H5N1 identifierats i Finland. Högpatogen fågelinfluensa har påträffats i stora mängder i flera olika europeiska länder under hösten 2020 och år 2021, både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar. Läs mer om de smittade zoner som har inrättats på grund av den högpatogena fågelinfluensan.

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021 (13.1.2022)

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021:

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021
Fall nummer

Datum för konstaterande

Sjukdomens förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddszonen Avveckling av restriktionszonen
1 21.1.2021 Janakkala vild fasan högpatogen H5N8 22.1.2021 17.2.2021 26.2.2021
2 8.2.2021 Helsingfors knölsvan högpatogen H5N8 -    
3 10.2.2021 Janakkala fasangård högpatogen H5N8 10.2.2021 5.3.2021 15.3.2021
4 18.2.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
5 25.2.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
6 10.3.2021 Helsingfors gräsand högpatogen H5N8 -    
7 10.3.2021 Helsingfors fiskmås högpatogen H5N8 -    
8 16.3.2021 Kotka knölsvan högpatogen H5 -    
9 19.3.2021 Tusby knölsvan högpatogen H5 -    
10 19.3.2021 Hangö knölsvan högpatogen H5N8 -    
11 23.3.2021 Helsingfors gräsand högpatogen H5N8 -    
12 23.3.2021 Esbo gräsand högpatogen H5 -    
13 14.4.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N8 -    
14 14.4.2021 Kuopio sångsvan högpatogen H5 -    
15 5.5.2021 Salo kanadagås högpatogen H5N8 -    
16 5.5.2021 Imatra kanadagås högpatogen H5N8 -    
17 20.5.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
18 27.5.2021 Kitee vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
19 3.6.2021 Ruokolahti sångsvan högpatogen H5N1 -    
20 3.6.2021 Kitee vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
21 3.6.2021 Parikkala vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
22 3.6.2021 Parikkala vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
23 4.6.2021 Tohmajärvi vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
24 9.6.2021 Iitti vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
25 14.6.2021 Villmanstrand vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
26 14.6.2021 Imatra vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
27 15.6.2021 Kyrkslätt havsörn högpatogen H5N1 -    
28 16.6.2021 Tohmajärvi vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
29 17.6.2021 Närpes havsörn högpatogen H5N1 -    
30 18.6.2021 Rääkkylä vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
31 7.7.2021 Kyrkslätt havsörn högpatogen H5N1 -    
32 26.7.2021 Kimitoön havsörn högpatogen H5N8 -    
33 26.7.2021 Kimitoön gråtrut högpatogen H5N8 -    
34 28.7.2021 Puumala vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
35 2.8.2021 Posio kungsörn högpatogen H5N1 -    
36 5.8.2021 Kyrkslätt gråtrut högpatogen H5N1 -    
37 11.8.2021 Åbo gråtrut högpatogen H5N1      
38 11.8.2021 Helsingfors berguv högpatogen H5N8      
39 17.8.2021 Esbo knölsvan högpatogen H5N1 -    
40 17.8.2021 Helsingfors duvhök högpatogen H5N1 -    
41 18.8.2021 Helsingfors knölsvan högpatogen H5N1 -    
42 18.8.2021 Pargas sångsvan högpatogen H5N8 -    
43 23.8.2021 Åbo gråtrut högpatogen H5N8 -    
44 23.8.2021 Helsingfors sångsvan högpatogen H5N1 -    
45 23.8.2021 Helsingfors storskrake högpatogen H5N1 -    
46 24.8.2021 Helsingfors fiskmås högpatogen H5N1 -    
47 24.8.2021 Esbo fiskmås högpatogen H5N8 -    
48 31.8.2021 Helsingfors sångsvan högpatogen H5N1 -    
49 31.8.2021 Kyrkslätt knölsvan högpatogen H5N1 -    
50 31.8.2021 Helsingfors berguv högpatogen H5N1 -    
51 8.9.2021 Helsingfors gråtrut högpatogen H5N1 -    
52 16.9.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
53 16.9.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
54 25.9.2021 Salo vild fasan högpatogen H5N1 25.9.2021 - 10.11.2021
55 28.9.2021 Janakkala vild fasan högpatogen H5N1 29.9.2021 - 16.12.2021
56 29.9.2021 Pargas gråhäger högpatogen H5N8 -    
57 1.10.2021 Orimattila vild fasan högpatogen H5N1 -    
58 1.10.2021 Janakkala vild fasan högpatogen H5N1 4.10.2021 - 16.12.2021
59 15.10.2021 Janakkala vild fasan högpatogen H5N1 15.10.2021 - 16.12.2021
60 22.10.2021 Helsingfors vitkindad gås högpatogen H5N1 -    
61 25.10.2021 Sjundeå havsörn högpatogen H5N1 -    
62 10.11.2021 Janakkala slaguggla högpatogen H5N1      
63 10.11.2021 Janakkala duvhök högpatogen H5N1      
64 11.11.2021 Janakkala duvhök högpatogen H5N1      
65 19.11.2021 Janakkala gräsand högpatogen H5N8      
66 13.1.2022 Helsingfors gräsand högpatogen H5N1 -    
67 13.1.2022 Helsingfors bläsgås högpatogen H5N1 -    

Andra djur

Hösten 2021 konstaterades högpatogent virus av typen H5N1 även hos två rävar i Janakkala (i september och i november) och hos en utter i Salo i oktober. Alla djuren påträffades i ett område där högpatogen fågelinfluensa hade konstaterats hos vilda fåglar.

Fågelinfluensa i Finland 2018

Första fågelinfluensafallet i 2018 konstaterades, när i Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5N6, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar.

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018:

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018

Fall nummer

Datum för 
konstaterande

Sjukdomens
förekomstplats

Fågelart Fågelinfluensa

1.

28.3.2018

Pargas

havsörn

högpatogen H5N6

2.

24.4.2018

Sagu

havsörn

högpatogen H5N6

3.

9.5.2018

Åbo

havsörn

högpatogen H5N6

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018

Fågelinfluensafallen i Pargas, Sagu och Åbo

 

Fågelinfluensa i Finland 2016 - 2017

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstateras på 25.11.2016 i viggarna som påträffats döda i Åland. Därefter har högpatogen fågelinfluensa hittats också på Sydväst-Finland. Den högpatogen fågelinfluensa har hittats alltså från en hållningsplats, i en fågelpark i Mariehamn. Detta är den första gången som högpatogen fågelinfluensa konstateras i Finland. Den högpatogena varianten orsakar hög dödlighet bland de flesta fjäderfäarter.

Efter att det bekräftats att det rör sig om högpatogen fågelinfluensa kan Livmedelsverket upprätta en restriktionszon kring platsen där sjukdomen förekommer. Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016-2017:

Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016-2017
Fall nummer Datum för konstaterande Sjukdomens förekomstplats Fågelart Fågelinfluensa Inrättande av restriktionszonen Avvecklande av skyddsområdet/ skyddszonen Avvecklande av restriktionszonen
1. 25.11.2016 Vårdö och Lemland vigg högpatogen H5N8  25.11.2016 5.1.2017 3.3.2017
2. 30.11.2016 Fågelparken i Mariehamn höna, påfågel högpatogen H5N8  30.11.2016 10.2.2017 20.2.2017
3. 2.12.2016 Nagu, Pargas vigg högpatogen H5N8 2.12.2016 23.12.2016 4.1.2017
4. 8.12.2016 Finström havsörn  högpatogen H5 9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
5. 9.12.2016 Sund havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
6. 9.12.2016 Eckerö havsörn högpatogen H5N8  9.12.2016 5.1.2017 3.3.2017
7. 17.12.2016 Raumo havsörn högpatogen H5N8  17.12.2016 4.1.2017 13.1.2017
8. 20.12.2016 Sund berguv

högpatogen H5N8

20.12.2016 13.1.2017 3.3.2017
9. 29.12.2016 Harjavalta havsörn

högpatogen H5N8

29.12.2016 18.1.2017 27.1.2017
10. 5.1.2017 Mariehamn vigg

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
11. 20.1.2017 Raumo havsörn

högpatogen H5

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
12. 20.1.2017 Kimitoön havsörn

högpatogen H5N8

20.1.2017 7.2.2017 17.2.2017
13. 30.1.2017 Vårdö havsörn

högpatogen H5N8

- - 3.3.2017
14. 9.2.2017 Euraåminne havsörn

högpatogen H5N8

- - -
15. 13.4.2017 Laitila havsörn

högpatogen H5N8

- - -
16. 27.4.2017 Jomala havsörn

högpatogen H5N8

- -
17. 22.6.2017 Sastmola sångsvan

högpatogen H5N8

- -

 

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017. Fågelinfluensafallet som konstaterats på djurhållningsplatsen är märkt med röd färg.

Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2024