Sjukdomar hos fjäderfä

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Fjäderfäsjukdomar som uppföljs

Fågelinfluensa (AI)

Newcastlesjuka (NDV)

Salmonella kontroll programmet

Övervakning av exportanläggningar

Uppföljning av ESBL

 

Information om enstaka fjäderfäsjukdomar och sjudomsproblem finner du i menyraden.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2019