Fjäderfän

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen (priser och provtagningsanvisningar i laboratoriehandboken):

  • Patologiska undersökningar, hela djur eller organprov
  • Parasitundersökningspaket, avföringsprov 
  • Luftvägsinfektionspaket
  • Undersökningspaket, minskad äggläggning
  • Exportprover
  • Misstanke om fågelinfluensa

Eviras video: Blodprovstagning av fåglar (4:20, YouTube) (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2021