Förpackningsanvisningar för prover som skickas för undersökning av fågelinfluensa

Vid misstänke om farlig djursjukdom ska provernas försändelseanvisningar kontrolleras med virologiska laboratoriet. 

Använd handskar när du handskas med sjuka eller döda fåglar.

Organprover

Provbehållaren ska helst vara en plastbehållare med skruvkork. Provbehållaren, i vilken proverna placerats, tillsluts tätt med rena handskar och behållarens yta torkas med ett papper fuktat med desinfektionsmedel. Provbehållaren märks på ett sådant sätt att det från remissen framkommer från vilken fågel (om det finns flera fågelarter) provet tagits och vad det innehåller. Provbehållaren lindas in i ett absorberande papper och placeras i en plastpåse som tillsluts tätt.

Plastpåsen med provbehållarna placeras i en transportlåda av lämplig storlek som är utrustad med ändamålsenlig vaddering. Till proverna bifogas Livsmedelsverkets undersökningsremiss för aviär influensa - vilda fåglar där man har fyllt i avsändarens kontaktinformation, ägarens kontaktinformation, information om provet (fågelarten viktig). Posten förutsätter att transportlådan ska vara svart och gul-randig och att den är märkt med en kantstående fyrkant som innehåller texten UN 3373.

Hela fåglar

Om det är omöjligt att ta prover från vildfåglar ute på fältet ska fåglarna skickas hela till Livsmedelsverket. Om detta måste man på förhand diskutera med Livsmedelsverket. Samtidigt kommer man överens om till vilken av Livsmedelsverkets verksamhetsställen det är mest motiverat att skicka fåglarna. Fåglarna lindas individuellt in i absorberande papper, till exempel tidningspapper, och förpackas i plastsäckar. Säcken tillsluts tätt och placeras i en annan säck som också tillsluts tätt.

Paketet med säckarna sprejas med desinfektionsmedel och placeras i en transportlåda som kan vara av stadig papp eller plast. Till proverna bifogas en remiss där man har fyllt i avsändarens kontaktinformation, ägarens kontaktinformation och information om provet. Transportbilens bagageutrymme skyddas med plast på ett sådant sätt att förpackningen inte kommer i kontakt med bilens ytor. Bilens bagageutrymme sprejas ändå med desinfektionsmedel efter att man avlägsnat plasten.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2018