Provtagning av vildfåglar

Anvisningar för tjänsteveterinärer angående provtagning från vildfåglar vid misstanke om fågelinfluensa

Vid fall av massdöd hos vilda fåglar uppmanas man ta kontakt med regionens tjänsteveterinär som utvärderar situationen. Som massdöd räknas till exempel fem döda svanar eller över tio andra döda fåglar som hittas i samma område. Om kommunveterinären anser att det är skäl att undersöka fåglarna för fågelinfluensa ska man ta kontakt med länsveterinären.

Provtagning

Om man misstänker att fåglar har insjuknat i fågelinfluensa önskar Livsmedelsverket att man inte skickar hela fåglar till Livsmedelsverket utan tar organprover av fåglarna. Som prov tas från fåglarna en bit av lungan, luftstrupen och en bit av tarmen (5–10 cm av tarmens slutände, helst inklusive blindtarmens förgreningspunkt). Proverna tas bara från fåglar som nyss har dött och inte förfarits. Innan man skickar proverna ska man ta kontakt med Livsmedelsverket. Det är bra att komma överens med länsveterinären hur man ska skicka proverna. Organprover levereras direkt till Livsmedelsverkets virologiska laboratoriet i Helsingfors.

Vid provtagningen är det viktigt att värna om den personliga säkerheten och använda handskor. För provtagningen behövs en vass sax, en pincett och en vass kniv. Dessutom är det bra att ha med sig en kraftigare sax (sekatör eller liknande) för att öppna bröstkorgen. För proverna behövs rena plastburkar eller -påsar. Proverna packas skilt för varje individ så att lungorna och luftstrupen packas i samma burk eller påse och tarmprovet i en annan. Dessutom behöver man plastpåsar att packa in provburkarna och -påsarna i och i mån av möjlighet en vattentät plastlåda eller -behållare med lock.

Plastpåsens eller -lådans utsida ska desinficeras. Proverna packas enligt veterinärlagstifningens D 38 i styroxlådor som innehåller kylklampar. Därutöver behövs en ren papplåda som yttersta förpackning. Till provtagningen ska man också ta med avfallsäckar, engångshanddukar, tillräckligt många skyddshandskar, desinfektionsmedel och färdig tvållösning att fukta fåglarna med.Andra åtgärder diskuteras med länsveterinären.

Öppning av fågeln för provtagning

Fågeln placeras på rygg och bukens fjädrar fuktas i mån av möjlighet (helst med tvålvatten) för att förhindra att det dammar. Fågeln flås försiktigt med en kniv på bröstbenet och på kroppshålan. Man skär snitt i bröstmusklerna lateralt på båda sidor, i höjd med nyckelbenet, ända in till benet.

Kroppshålan öppnas medialt med en sax längs mittlinjen ända in till bröstbenet. Bröstbenet öppnas med en fågelsax/trädgårdssax genom att man klipper upp det vid de laterala muskelsnitten. Efter detta kan man böja bröstbenet i riktning mot kraniet och samtidigt lösgöra hinnor som sitter fast med andra handen.

Provtagningen bör göras så snyggt som möjligt så att bara de nödvändiga organbitarna används som prov, det vill säga man lösgör inte organ eller lyfter ut dem. Som prov tas en bit stor som ca fem sockerbitar med rena verktyg: en cirka 5 cm bit av lungan och luftstrupen samt 5–10 cm från slutet av tarmen (helst kaudalt från blindtarmens förgreningspunkt). Lungorna är fästa vid ryggsidan av kroppshålan med hinnor, och man är tvungen att klippa loss lungbiten därifrån. Luftstrupen kan avlägsnas från insidan av kroppshålan eller från halsen.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2018