Ungefär en tredjedel av hundarna anmäldes till hundregistret under övergångsperioden

2. januari 2024

Till Livsmedelsverkets hundregister kan -och bör- man anmäla sin fyrbenta bästa vän, även om övergångstiden gick ut vid årsskiftet. Vid slutet av året 2023 var ca 238 700 hundar anmälda till myndighetsregistret, alltså ungefär en tredjedel av Finlands uppskattningsvis 800 000 hundar. Årsskiftets slutspurt syntes i anmälningsmängderna.

Ännu under årets sista dag, 31.12.2023, anmäldes 23 241 hundar till registret. Allt som allt fanns det vid utgången av året 2023 238 665 hundar anmälda till myndighetsregistret. Registreringarna fortsatte livligt ännu efter årsskiftet, under årets 2024 första dagar registrerades 4 207 hundar.

–Till hundregistret får äldre hundar fortfarande anmälas, registret lever och utvecklas. Till registret anmäls även i fortsättningen valparnas födsel, innehavarbyten, importer och permanenta exporter. Även hundens bortgång ska man komma ihåg att anmäla till registret, säger sektionschef Terhi Simonen-Jokinen från Livsmedelsverket.

I Finland finns det uppskattningsvis ca 800 000 hundar. Myndighetsregistrets huvudsakliga uppgift är att främja hundarnas välbefinnande. Med hjälp av djurregistret preciseras antalet och i fortsättningen vet man hur många hundar det finns i Finland. Informationen om antalet hundar kan utnyttjas till exempel vid planering av tjänster.  

Hundarnas märkning med mikrochip och registrering blev i Finland obligatoriskt vid början av år 2023 som en del av Jord- och skogsbruksministeriets förordning (68/2022). Enligt den ska hundarna anmälas till registret senast vid tre månaders ålder eller tidigare om hunden överlåts till en ny innehavare. Hundar födda före år 2023 hade en övergångsperiod, de skulle anmälas före utgången av år 2023.

Jord- och skogsbruksministeriet har bedömt att obligatoriskt ID-märkning och registrering av hundar bidrar till att främja ansvarsfull uppfödnings- och försäljningsverksamhet och på så sätt förebygga valpfabriker och olaglig import av hundar.

Hur registrerar jag min hund?

Gör anmälan i Livsmedelsverkets hundregisters e-tjänst. Tjänsten kräver stark elektronisk identifikation. Registreringsavgiften betalas som nätbetalning i samband med anmälan.  

Uppgifterna kan också anmälas med en blankett, som finns på Livsmedelsverkets websida. Blanketten returneras per e-post eller per post till hundregistrets kundservice.

Tilläggsinformation:

Sektionschef Terhi Simonen-Jokinen, tel. 0295 204 063 
Specialexpert Kirsi Vehkakoski, tel. 029 520 4204 (fr.o.m. 8.1.2024)

E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Kundservice:
Hundregistrets kundservice, tel. 020 690 500, koirarekisteri@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Hundregister
Vanliga frågor om hundregistret
JSM:s förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022)