Näthandel och annan distansförsäljning

Vad omfattar distansförsäljning?

Med distansförsäljning avses all slags försäljningsverksamhet där köpeavtalet mellan säljaren och köparen sker på ett sätt där de inte fysiskt möter varandra. Sådana metoder för distansförsäljning är bland annat:

  • försäljning via webbplatser, såsom i en webbutik
  • försäljning via en mobilapp
  • försäljning via sociala medier (exempelvis Facebook), såsom REKO-verksamhet
  • postorder
  • telefonorder
  • textmeddelande som försäljningsredskap
  • orderkuponger i dagstidningar, bildtidningar eller separata försäljningsblad.

Produktens leveranssätt spelar ingen roll. Om själva avtalet har ingåtts på distans är det fråga om distansförsäljning, även om man skulle komma överens om hämtning i butiken.

Mer detaljerad information om definitionen av distansförsäljning finns på Konsument- och konkurrensverkets webbplats (När är det är fråga om distansförsäljning).

En kvinnan söker på internet

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2022