Tips om hur man tryggt köper livsmedel på webben

Om du tänker köpa livsmedel i en webbutik och säljaren inte är känd eller bekant från tidigare, bör du kolla följande innan du fattar ditt köpbeslut:

Av vem tänker du köpa?

Är säljaren ett företag, en sammanslutning eller en privatperson? Om du inte är säker av vem du tänker köpa, låt bli!

Vad är företagets adress och telefonnummer?

Om företaget inte nämner företagets exakta gatuadress och telefonnummer som du kan kontakta eller endast nämner sin postboxadress, låt bli!

Förhåll dig också misstänksamt om adressen som företaget nämner i webbutiken ligger på samma adress som en annan mycket känd organisation! Om adressen som nämnts till exempel ligger i Helsingfors universitets förvaltningsbyggnad!

Vilket Oiva-vitsord har företaget fått i livsmedelstillsynen?

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över webbutikerna som ligger i Finland. Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av kontrollerna inom livsmedelstillsynen som gör att konsumenterna får veta resultaten av tillsynen.

Om ett företag säljer eller marknadsför livsmedel på webbplatser man administrerar ska företaget offentliggöra en elektronisk version av de senaste Oiva-rapporterna på webbplatsens framsida så att konsumenten lätt får syn på rapporterna.

Kolla resultaten av Oiva-kontrollerna innan du fattar ditt köpbeslut! Du kan kontrollera tillsynsresultaten också på sidan https://www.oivahymy.fi/sv/framsida/ 

I vilket land ligger företaget?

Tänk efter två gånger innan du beställer, om webbutiken ligger utanför EU. Det finns inga garantier på att produkterna är säkra och håller hög kvalitet. För närvarande är det mycket svårt för myndigheterna att hjälpa, om företaget ligger utanför EU.

Om företaget ligger i ett annat EU-medlemsland, kan tillsynsmyndigheterna ingripa i försäljning som strider mot bestämmelserna genom att be myndigheten i det andra medlemslandet om tillsynshjälp. 

Även om webbplatsen slutar på .fi garanterar det inte att företaget ligger i Finland. Information om det vem som registrerat .fi-domännamnet får du från Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

Hurdan respons har andra köpare gett?

Försök finna information om andra köpares erfarenheter av produkten eller säljaren. Har responsen som andra köpare gett i regel varit positiv?

Tänk ändå på att representanter för företaget också kan delta i dessa diskussioner och berömma sina egna produkter.

rekommer det många skrivfel eller tokiga ord i informationen som ges i webbutiken?

Det kan vara ett tecken på att sidorna översatts med hjälp av en översättningsmaskin. Affärsverksamheten idkas då inte på ett professionellt sätt och det lönar sig således att noggrant överväga om man ska köpa!

Är det tryggt att köpa med kreditkort på webbplatsen?

Kontrollera omsorgsfullt i betalningsstadiet att förbindelsen är krypterad. Förbindelsen är krypterad, om betalsidans webbadress börjar med ‘https’ i stället för ‘http’. Se till att din maskin är datasäker.

Är priserna på produkterna som säljs otroligt billiga?

Om priserna på produkterna är betydligt billigare än i andra webbutiker, kan det vara för bra för att vara sant! Billigt är sällan bra!

Vilka ingredienser består produkten av?

Kontrollera alltid omsorgsfullt innan du fattar ditt köpbeslut vilka ingredienser produkten är tillverkad av och om produkten lämpar sig för dig. Om livsmedel som saluhålls i en webbutik ska du få samma information som i märkningarna på förpackningen till produkten med undantag för datummärkningarna.

Köp inte en produkt, om du inte får tillräckligt med information om dess sammansättning.

Är inverkningarna som lovas av produkten för bra för att vara sanna?

Tro inte på allt som du läser! Vissa företag gör stora pengar på att framföra humbugpåståenden. Sådana påståenden är till exempel påståenden som antyder eller låter förstå att ett livsmedel kan förebygga, bota eller behandla sjukdomar eller att du snabbt kan gå ned i vikt utan ändringar i kosten eller mera motion.

Förhåll dig alltid misstänksam till sådana påståenden, som lovar en inverkan som är för bra för att vara sann. I allmänhet är den också det! Också sådana påståenden som motiveras med hänvisningar till vetenskaplig forskning kan vara osanna och säkrar inte den inverkan som produkten lovas ha.

Om ett livsmedel får framföras endast godkända hälsopåståenden.  

Anmäl problem som hänför sig till livsmedel som du köpt på webben

Lämna en anmälan till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten i ditt område, om du köpt en produkt på webben och misstänker att

  • produkten är dålig till kvaliteten,
  • produkten inte är säker eller
  • informationen som getts om produkten inte håller streck.

Mer information om hur man kan kontakta livsmedelstillsynen 

Mer information på andra webbplatser:

Konkurrens- och konsumentverket

Konsumeteuropa i Finland

Myndigheternas kampanj om trygga köp på webben ’På eget ansvar’ 

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021