Marknadsföring

Med marknadsföring försöker ett företag eller en annan organisation främja försäljningen av sina produkter eller tjänster. På förpackningen till ett livsmedel, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang ska ges sanningsenlig och tillräcklig information om livsmedlet.

Det är förbjudet att ge vilseledande information

Konsumenten får inte vilseledas

 • märkningarna på livsmedlen,
 • reklamen och presentationen,
 • även deras form, utseende och förpackningar,
 • använda förpackningsmaterial,
 • sättet, på vilket de ställts fram och
 • omständigheterna, i vilka de ställs fram, och
 • informationen, som tillhandahålls om dem på vilket som helst sätt.

Man får inte heller uppge att ett livsmedel har en sådan särskild inverkan eller egenskap, som det inte har eller i fråga om vilken det inte avviker från andra motsvarande livsmedel. Som vilseledande betraktas också ett framhävande av sådana egenskaper, som inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av näringsämnet i fråga.

Närings- och hälsopåståenden kan framföras

Vid marknadsföring av produkter kan framföras godkända närings- eller hälsopåståenden. På de påstådda egenskaperna ska finnas tillräckliga och tillförlitliga vetenskapliga belägg och påståendena ska vara upptagna i EU:s förteckning över godkända påståenden. Mer information om närings- och hälsopåståenden.

Medicinsk marknadsföring är förbjudet

Det är förbjudet att påstå att ett livsmedel har egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar hos människan eller hänvisa till sådan information. Medicinska verkningar kan framföras endast om läkemedel.

Medicinska påståenden är till exempel:

 • bidrar till att skydda dig mot hjärt- och kärlsjukdomar
 • sänker förhöjt blodsocker
 • lindrar influensasymptom
 • hjälper personer som lider av ledinflammation, ryggont och morgonstyvhet
 • hjälper vid anemi, sjukdomar i rörelseorganen, osteoporos eller andra sjukdomar

Företagaren svarar för att informationen är sanningsenlig. Om du uppdagar vilseledande eller osaklig marknadsföring av livsmedel, ska du informera livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun om saken. Kontaktinformationen finner du här.

Sidan har senast uppdaterats 26.2.2019