Intyg om godkännande av transportmedel

Vägtransportmedel som används för långa transporter delvis transporter som tar mer än åtta timmar skall godkännas av det regionförvaltningsverket, som beviljar tillståndet för transportörer.

Innan ett vägtransportmedel godkänns inspekterar antingen länsveterinären (regionförvaltningsverket) eller en av länsveterinären utsedd tjänsteveterinär transportmedlet.

För att ett intyg om godkännande skall kunna beviljas, skall transportmedlet vid inspektion konstateras uppfylla de krav enligt kapitlen II och VI i bilaga I som gäller utformning, konstruktion och underhåll av vägtransportmedel som används för långa transporter.

Intyg om godkännande är i kraft högst fem år från och med dagen då det beviljats.

Blanketterna för tillståndsansökan finns på suomi.fi -websidor. Ytterligare information om godkännande av transportmedel och ansökan om godkännande fås av länsveterinärerna.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018