Så här begär du utlåtande eller förlikning

Begär utlåtande eller förlikning skriftligt. I särskilda fall kan ärendet inledas muntligt. Utlåtande kan begäras av renbeteslaget, markägaren eller markinnehavaren eller den skadelidande eller någon annan ersättningsberättigad.

 1. Gör din begäran om behandling med den bifogade blanketten (pdf)  eller fritt formulerat per e-post eller brev.
  • Ange följande i begäran om behandling:
   • Parternas namn och kontaktuppgifter.
   • Nödvändiga uppgifter om saken som begäran om behandling eller förlikning gäller.
   • När och hur skadan har anmälts till renbeteslaget.
   • Ditt eventuella samtycke till förlikning och den andra partens samtycke till förlikning, om känt.
 2. Fyll i formuläret för faktureringsinformation (pdf). Skicka begäran om utlåtande eller förlikning per e-post eller post.

Kontaktuppgifter:

Renskadenämnden
Livsmedelsverket
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET
Växel 029 530 0400
E-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi. Använd säker e-post.

Avgifter och kostnader

För nämndens utlåtanden och förlikningsförfaranden tas det ut en avgift på 250 euro. I ett utlåtandeärende adresseras fakturan till den som inlett ärendet. För förlikningsförfaranden och för behandlingen av ett utlåtandeärende där förlikning uppnåtts utan medling tas det ut en avgift som fördelas jämnt mellan parterna.
Parterna svarar själva för sina egna kostnader.
Läs mer om avgifter gällande utlåtanden eller förlikningsförfaranden på webbplatsen Finlex.

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024