Tjänsten för säker e-post (Turvaviesti)

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti) på https://turvaviesti.ruokavirasto.fiSekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar inkluderar till exempel personbeteckning, information om hälsotillstånd, information om ekonomisk status samt affärs- och yrkeshemligheter. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Språket i Turvaviesti beror på språket i webbläsaren du använder. I det övre högra hörnet av tjänsten finns en meny där du kan ändra vilket språk du vill.

Ange din e-postadress i Turvaviesti och acceptera registreringen av adressen. Du kan använda en personlig eller delad brevlådeadress för att skicka ett säkerhetsmeddelande till Livsmedelsverket. Registreringen av din e-postadress i Turvaviesti gäller i 30 dagar.

Vid registrering får du ett meddelande till din e-post. Det innehåller en länk till säker meddelandehantering i Turvaviesti.

Spara säkerhetsmeddelandet du skickade om du vill behålla det. Mottagaren kan läsa meddelandet du skickade i 30 dagar i Turvaviesti-tjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2021