Servicenummer och -e-postadress

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti). Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Allmänna e-postadresser

Frågor om fakturor skickade av Livsmedelsverket.

Frågor gällande inköpsfakturor.

Sök kontaktuppgifter

Livsmedel

 

Servicenummer öppet på tisdagar kl. 9–12. 

Är du en hygienpasstestare? Kontakta oss i första hand via Hygienpass-datasystemet.

Konsumenter och företag kan anmäla till exempel misstankar om matförgiftning, allergisk reaktion eller främmande föremål i livsmedel i ilppa-tjänsten. Uppgifterna går elektroniskt via ilppa till myndigheten för behandling. Anmälan kräver ingen inloggning.

I frågor från företag och konsumenter som gäller livsmedeltillsyn och livsmedelslagstiftning bistår i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna.

Frågor som gäller ATP-transport.

Anvisningar till aktörer i livsmedelsbranschen om tillbakadragande från marknaden och om information till myndigheter och konsumenter: Återkallel

Återkallelser (publicerat)

Livsmedelsrelaterade stöd

Projekt inom livsmedelskedjan, registrering av en produkt med skyddad beteckning

EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, projekt inom livsmedelskedjan

interventionslagring och privat lagring, producent- och branschorganisationer

Producent- och branschorganisationer, interventionslagring och privat lagring

Stöd och finansiering

Kontaktuppgifter till

  •     kommunernas samarbetsområden
  •     NTM-centralerna och
  •     Leadergrupperna

som betjänar stödförvaltningens kunder hittar du med hjälp av sökfunktionen.

Ekologisk produktion

Djur

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Livsmedelsverket via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti) på https://turvaviesti.ruokavirasto.fi. Mer information finns här.

Hundregistret vardagar kl. 8.15-16.00 

 

Får- och getregistret vardagar kl.  8.15–11.00 och 12.00–16.00.

Svinregistret vardagar kl. 8.15–11.00 och 12.00–16.00.

Nötkreatursregistret kl. 8.15–11.00 och 12.00–16.00.

Djurhållarregistret 

lentoasema@ruokavirasto.fi (kommersiell import av djur som är fler än 5 eller som reser utan följeslagare) 
kolmasmaa@ruokavirasto.fi (djur som importeras tillsammans med en resenär eller i icke kommersiellt syfte eller djur som är färre än 6)
vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi (export av sällskapsdjur)
vienti@ruokavirasto.fi (export av hästar)

På grund av minskade resurser har Livsmedelsverket stängt av kundservicen för import och export av sällskapsdjur och hästar till eller från EU-länder, Norge och Schweiz.

Information om import och export av djur och deras könsceller mellan EU-länder, Norge och Schweiz finns på Livsmedelsverkets nätsidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/ .

Om ni önskar personlig rådgivning och ni är i Finland kan ni kontakta er lokala kommunalveterinär eller länsveterinären i ert närmaste Regionförvaltningsverk. Kontaktuppgifter för dessa myndigheter finns på Livsmedelsverkets nätsidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/veterinarer2/ . Om ni är i ett land utanför Finland, vänligen kontakta de lokala myndigheterna.

Generella frågor om animaliska biprodukter.

Övriga anmälningar som gäller foder.

Begäran om exportcertifikat och frågor som gäller exportcertifikat.

Anmälningar som gäller importen av foder.

Import och export

Kontaktuppgifter för import

Kontaktuppgifter för export

lentoasema@ruokavirasto.fi (kommersiell import av djur som är fler än 5 eller som reser utan följeslagare) 
kolmasmaa@ruokavirasto.fi (djur som importeras tillsammans med en resenär eller i icke kommersiellt syfte eller djur som är färre än 6)
vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi (export av sällskapsdjur)
vienti@ruokavirasto.fi (export av hästar)

På grund av minskade resurser har Livsmedelsverket stängt av kundservicen för import och export av sällskapsdjur och hästar till eller från EU-länder, Norge och Schweiz.

Information om import och export av djur och deras könsceller mellan EU-länder, Norge och Schweiz finns på Livsmedelsverkets nätsidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/import-och-export/eu-lander-norge-och-schweiz/djur/ .

Om ni önskar personlig rådgivning och ni är i Finland kan ni kontakta er lokala kommunalveterinär eller länsveterinären i ert närmaste Regionförvaltningsverk. Kontaktuppgifter för dessa myndigheter finns på Livsmedelsverkets nätsidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/veterinarer2/ . Om ni är i ett land utanför Finland, vänligen kontakta de lokala myndigheterna.

Laboratorium

Kontaktpersonerna för laboratorietjänster

Endast rådgivning, resultaten av undersökningar med tanke på antikroppar mot rabies levereras enbart via posten

Veterinärer kan ringa för att ställa frågor om undersökningar med tanke på antikroppar mot rabies:
029 530 0400 (via växeln, mån. - fre. kl. 12 - 14)

 

Växter

Växthälsans kontaktuppgifter (tyvärr bara på finska)

Livsmedelsverket, Enheten för växthälsa, Skogsodlingsmaterial
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Skogsodlingsmaterial 

Skogsodlingsmaterial, Övervakning av växthälsa; träproduktion, import och export av timmer

Stambrev för skogsodlingsmaterial, datablad, övervakning av växthälsa (Uleåborg).

Livsmedelsverkets kommunikation

Sidan har senast uppdaterats 11.9.2023