Exportens kontaktuppgifter

Behöver du råd om myndighetskraven vid export? Du kan kontakta direkt våra ämnesspecifika e-postadresser eller lämna ett meddelande i vår allmän rådpost – vi ser till att ditt meddelande sänds till rätt instans för svar. Följ oss också på Twitter: @Export_team.

Du kan hitta information om instruktioner och begränsningar för souvenir export av privata resenärer på webbplatsen för tullen i destinationslandet. Du kan hitta instruktioner för att resa med ett husdjur på vår sida Sällskapsdjurexport.

Allmän exportrådgivning

Livsmedel, djur, foder, biprodukter och könsceller

Landspecifik rådgivning om kommersiell export av livsmedel, djur, foder, biprodukter och könsceller utanför EU.

Sektionschef

Exportrådgivning per land

eCert och export av sällskapsdjur

Växter och trävaror

AGREX-exportlicenser

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2023