Exportens kontaktuppgifter

Behöver du råd om myndighetskraven vid export? Du kan direkt kontakta våra ämnesspecifika e-postadresser eller lämna ett meddelande i vår jourpost vienti@ruokavirasto.fi – vi ser till att ditt meddelabde sänds till rätt instans för svar.

Livsmedel, djur, foder, biprodukter och könsceller

Landspecifik information

Marknadstillträdesprojekt som gäller nya mottagarländer

Exportsektionens personel - kontaktuppgifter

Sektionschef: Jenni Kiilholma, tfn +358 29 520 4423

Landansvariga:

Mia Berlin (Asien och Oceanien), tfn +358 29 520 4148
Ulla Ollila (Afrika och Europa), tfn +358 29 520 4798
Tanja Nurmi (Amerika och Asien), tfn +358 29 520 4771
Tuula Lundén (Mellanöstern), tfn. +358 29 520 4648
Teija-Tuula Valjakka, tfn +358 29 520 4005
Asta Komulainen (Eurasiska ekonomiska unionen, eCert och Traces), tfn +358 29 520 4460
Joni Haapanen (Kina), tfn +358 29 520 4191
Annika Suokorpi (Kina), tfn +358 29 520 5032
Outi Renkonen (Kina), tfn +358 29 520 4904
Karolina Östman (USA), tfn +358 29 520 5223

  • eCert och export av sällskapsdjur: Kirsi Hartikainen, tfn +358 29 520 4220

E-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Export av sällskapsdjur

vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi

Traces

vientitraces@ruokavirasto.fi

Växter och trävaror

kasvienvienti@ruokavirasto.fi

AGREX-exportlicenser

tuovi@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023