Exportens kontaktuppgifter

Behöver du råd om myndighetskraven vid export? Du kan direkt kontakta våra ämnesspecifika e-postadresser eller lämna ett meddelande i vår jourpost vienti@ruokavirasto.fi – vi ser till att ditt meddelabde sänds till rätt instans för svar.

Livsmedel, djur, foder, biprodukter och könsceller

Landspecifik information

Marknadstillträdesprojekt som gäller nya mottagarländer

Exportsektionens personel - kontaktuppgifter

Sektionschef: Tuula Lundén, p. 029 520 4648

Landansvariga:

Pauliina Latvakangas (Asien och Oceanien) tfn +358 29 520 4902
Ulla Ollila (Afrika, Europa och Mellanöstern), tfn +358 29 520 4798
Tanja Nurmi (Amerika, Asien och Oceanien), tfn +358 29 520 4771
Pilar Ortiz (marknadstillträdesprojekt), tfn +358 29 520 4801
Asta Komulainen (Eurasiska ekonomiska unionen, eCert och Traces), tfn +358 29 520 4460
Teija-Tuula Valjakka (Eurasiska ekonomiska unionen), tfn +358 29 520 4005
Joni Haapanen (Kina), tfn +358 29 520 4191
Katja Pethman (Kina), tfn +358 29 520 4793
Annika Suokorpi (Kina), tfn +358 29 520 5032
Outi Renkonen (Kina), tfn +358 29 520 4904
Karolina Östman (USA), tfn +358 29 520 5223

  • eCert och export av sällskapsdjur: Kirsi Hartikainen, tfn +358 29 520 4220

E-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Export av sällskapsdjur

vienti.lemmikit@ruokavirasto.fi

Traces

vientitraces@ruokavirasto.fi

Växter och trävaror

kasvienvienti@ruokavirasto.fi

AGREX-exportlicenser

tuovi@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2022