Export till länder utanför EU

Livsmedelsverkets tjänster till exportörer

Livsmedelsverket främjar exporten av finländska produkter från livsmedelskedjan, växter och trävaror från Finland till länder utanför EU. Vår verksamhet som hänför sig till exporten fördelar sig på två helheter: möjliggörandet av ny export och säkrandet av existerande export.

Varor som resenärer för ut från landet

Vill du ta med dig livsmedel eller andra produkter då du reser? Instruktioner och restriktioner vilka gäller varor som resenärer vill ta med sig till utlandet, hittar du på destinationslandets tullwebbsida. 

Anvisningar till personer som reser tillsammans med ett sällskapsdjur finner du på vår webbplats Privatkunder.

Planerar du att sälja varor på distans?

Bekanta dig med instruktioner för etablering av en webbutik eller ett annat distansförsäljningsföretag. Tilläggsinformation finns också på sidan om distansförsäljning av livsmedel.

Information och tips om distansförsäljning och export finns (på finska) också i presentationen om distansförsäljning av livsmedel (pdf).

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2022