Free sale -certifikatet

Med free sale -certifikatet försäkras till exempel att

  • din exportprodukt fritt får saluhållas på EU-marknaden
  • ditt företag omfattas av tillsynen i Finland
  • din livsmedelsprodukt lämpar sig som människoföda.

Certifikatet är i allmänhet inte partispecifikt. Certifikat med samma innehåll kan också ha andra benämningar, såsom certicate of control, health certificate och HACCP certificate.

Till certifikatet kan vid behov bifogas information till exempel om produktens mikrobiologiska eller radiologiska egenskaper. Glöm inte att i god tid diskutera om detta med den som beviljar intyget och förete detta påkallade analysresultat över egenskaperna som ska antecknas.

Du får ett free sale -certifikat från din egen tillsynsmyndighet

Utnyttja free sale -certifikatmodellen för livsmedel

Free sale -certifikatmodellen som Livsmedelsverket formulerat kan fritt utnyttjas som underlag för certifikaten. Tipsa också din egen tillsynsmyndighet om det. Du kan kopiera certifikattexten till exempel på tillsynsenhetens eget dokumentunderlag.

Du kan omarbeta texten så att den lämpar sig för din situation – men tänk på att uppgifterna som försäkras med intyget alltid ska hålla streck.

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2021