Export av livsmedel

För att ditt företag ska kunna exportera livsmedel till länder utanför EU, ska det vara registrerat och vid behov godkänt för verksamhet i Finland. Om du tänker exportera livsmedel av animaliskt ursprung, ska du också registrera dig i Livsmedelsverkets exportörsregister. Följ ATP-överenskommelsen, då du exporterar lättfördärvliga livsmedel från Finland till länder utanför EU.

Exportvillkoren är mottagarland- och produktspecifika

Myndigheterna i mottagarlandet fastställer de villkor, på vilka export av livsmedek kan ske. Ta reda på villkoren som gäller din egen exportprodukt i god tid! Ett mottagarland kan till exempel förutsätta att produkterna som ska exporteras tillverkas och lagras i en anläggning som myndigheten i mottagarlandet godkänt. Djursjukdomsläget i Finland och EU kan påverka exportvillkoren. Då en djursjukdom bryter ut kan villkoren snabbt ändras.

Observera att ett mottagarland kan ha lagstiftning som avviker från EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om till exempel

  • produktens sammansättning och tillåtna råvaror
  • märkningarna på förpackningen
  • tillåtna närings- och hälsopåståenden
  • nya livsmedel
Sidan har senast uppdaterats 15.10.2019