Så här inleder du export

Du kan fritt exportera dina produkter från Finland till länder utanför EU, om

Livsmedelsverket beviljar inte exporttillstånd till olika mottagarländer. Myndigheten i mottagarlandet är i sista hand den som bestämmer vilket lands produkter och vilket tillverkande företags produkter som får saluhållas och marknadsföras i landet – och på vilka villkor. Konstgjorda handelshinder är förbjudna och strider mot Världshandelsorganisationen WTO:s avtal.

Produkter:

Resande- och presentexport

Vill du ta med dig livsmedel eller andra produkter då du reser? Om instruktioner och restriktioner som gäller presenter som privata resande tar med sig till utlandet finner du information på webbplatsen till tullen i destinationslandet.

Anvisningar till personer som reser tillsammans med ett sällskapsdjur finner du på vår webbplats Privatkunder.

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2020