Export av ekologiska produkter

Kan en ekologisk produkt saluhållas som ekologisk överallt?

  • I EU-länderna gäller gemensamma författningar om ekologisk produktion. I handeln på den inre marknaden mellan EU-länder, Norge och Island kan ekologiska produkter saluhållas och marknadsföras som ekologiska.
  • Marknadsföring av en finsk ekologisk produkt som ekologisk utanför EU förutsätter att mottagarlandet har godkänt att EU:s författningar om ekologisk produktion överensstämmer med landets egna eller separat godkänt produkten i fråga. En exportprodukt ska överensstämma med lagstiftningen i mottagarlandet.

Säkerställ hos mottagarlandet utanför EU om du där kan marknadsföra din produkt som ekologisk

EU har bilaterala avtal om ekologisk produktion med Sydkorea, Israel, Japan, Schweiz, TunisienNya Zeeland och USA. Merparten av de ekologiska produkterna som produceras i Finland kan säljas som ekologiska till dessa länder. En del av dessa bilaterala avtal om ekologisk produktion gäller samtliga ekologiska produkter, i en del har några produktkategorier uteslutits. Därför bör du alltid säkerställa att din egen ekokologiska produkt är godtagbar hos den behöriga myndigheten i mottagarlandet.

För andra länders del bör du som exportör utreda landets krav på ekologisk produktion hos den behöriga myndigheten i mottagarlandet och ansöka om eventuella godkännanden för dina produkters del, om det är möjligt. Beakta att ansökan om godkännande av en ekologisk produkt kan orsaka ditt företag kostnader.

Du får ekointygen som krävs från Livsmedelsverket

Som ekointyg räcker på EU:s inre marknad till den i kontrollen godkända företagaren beviljad styrkande dokumentation, med vilken du kan bevisa att du omfattas av ekokontrollen. Den styrkande dokumentationen är enhetlig i EU-området.

En del av länderna utanför EU och ibland också en köpare i ett annat land kan kräva ett separat exportintyg för den ekologiska produkten. Livsmedelsverket beviljar ekoexportörer företagar- och affärsspecifika ekoexportintyg. Intygen är avgiftsbelagda. Mer information om hur du beställer ekointyg finner du här.

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2019