Exportintyg för ekologiska produkter

I EU-länderna gäller gemensamma ekoförfattningar. Ekoprodukter kan säljas och marknadsföras till utländska köpare med ekoexportintyg som har beviljats av Livsmedelsverket i samband med den årliga granskningen. Ekointyget är likadant i alla EU-länder och visar att producentens ekoverksamhet har granskats och att ifrågavarande företags ekopåståenden är pålitliga.

För att marknadsföra en produkt som ekologisk i länder utanför EU krävs att destinationslandet har godkänt att EU:s ekoförfattningar motsvarar landets egna eller har godkänt produkten separat. Exportprodukten ska vara förenlig med lagstiftningen i destinationslandet. Därmed kräver myndigheterna och ibland även köparen i en del av länderna utanför EU ett separat exportintyg för det ekoproduktparti som exporteras. Detta förutsätter att Livsmedelsverkets ekoövervakning har granskat att det aktuella exportpartiet uppfyller EU:s ekoförfattningar. På exportintyget intygar Livsmedelsverket att det parti som exporteras uppfyller EU:s ekoförfattningar.

Livsmedelsverkets ekoövervakning beviljar aktörsintyg och partispecifika ekoexportintyg till ekoodlare. Dessa exportintyg är avgiftsbelagda.

Försäkra dig alltid i god tid om att du kan marknadsföra dina produkter som ekologiska även i destinationslandet.

 

Sidan har senast uppdaterats 18.5.2020