Exportintyg för djur, animaliska och vegetabiliska produkter

På den här wesidan kan du hitta information om exportintyg som användas för export till länder utanför EU. Med ett exportintyg försäkrar du för myndigheten i mottagarlandet att djuret eller produkten som ska exporteras uppfyller kraven som ställts på det eller den. Intygskraven varierar från ett mottagarland till ett annat och från en produkt till en annan. Ta i god tid före exporten reda på hurdant intyg du behöver just då och av vem du får det.

Merparten av intygen som fås från Livsmedelsverket eller den lokala tillsynsmyndigheten försäkrar att produkten är säker, men undantag finns. Vid export av ris och i vissa exportkvoter för mjölkprodukter krävs till exempel en AGREX-exportlicens som utgör en del av det av EU reglerade systemet för kontroll av export och import.

Om EU eller Finland överenskommit med mottagarlandet om en officiell exportintygsmodell för din produkt, ska den användas. Om det inte finns något officiellt överenskommet intyg eller underhandlingar om ett sådant inte pågår, kan du som exportör till exempel tillsammans med din importör låta godkänna ett förslag till intyg hos myndigheten i mottagarlandet. Vi råder dig att du i sådana fall använder allmänna intyg spm Livsmedelsverket formulerat, om ett sådant finns för din produkt.

De allmännaste intygen skilt för olika produkter

Livsmedel

Levande djur, embryon och könsceller

Växter och trävaror

Foder och gödselfabrikat

Biprodukter

Sidan har senast uppdaterats 19.9.2023